Rejestracja
Szkolenie online "Rola wapnowania a żyzność gleb. Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" 23.07.2020 godz. 10:00, Ełk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Imię i nazwisko *
2. Rolnik lub mieszkaniec obszarów wiejskich ? *
3. Adres e-mail *
4. Numer telefonu *
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną *
Zgoda poprzez działanie polegająca na wypełnieniu formularza na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, moich danych osobowych w związku
z udziałem w webinarium.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody proszę zwrócić się do Administratora na adres e-mail: administrator@w-modr.pl.

Niniejsza zgoda jest wyrażona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.
W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się
z informacjami zawartymi w „Informacji o przetwarzaniu danych”.


Informacja o przetwarzaniu danych dla uczestników webinarium, których dane osobowe pozyskano w związku z udziałem w webinarium, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji, udziału
w webinarium i wydania zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz danych zbieranych w czasie trwania webinarium w celu zapewnienia technicznej realizacji webinarium: adres IP, historia logowań, system operacyjny, nazwa i wersja przeglądarki, rodzaj urządzenia, data i godzina wejścia i wyjścia na/ze spotkania, rola uczestnika spotkania, odpowiedzi na pytania, akcje potwierdzające uczestniczenia w spotkaniu i ich brak. Webinarium będzie realizowane przy użyciu platformy do transmisji na żywo.
4. Przekazane dane będą przetwarzane w celu:
a) rejestracji i przeprowadzenia webinarium na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) wystawienia zaświadczeń o odbytym szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
c) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu webinarium. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co jest równoznaczne
z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału
w webinarium.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie w tym
w szczególności przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach
i uregulowaniach wewnętrznych WMODR w zakresie archiwizacji dokumentów.
7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Przekazane dane będą udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za techniczną realizację webinarium.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy