Konsultacje kryteriów wyboru operacji luty 2021
Poprzez wypełnienie formularza poznamy Państwa opinię dotyczącą zmiany niektórych kryteriów wyboru operacji stosowanych przez Lokalną Grupę Działania "Barcja"
1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Kryterium: Inicjatywa oddolna.
Opis kryterium: W ramach kryterium badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania.
1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument potwierdzający) – 5 PKT
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT
Czy Twoim zdaniem kryterium "Inicjatywa oddolna" jest dobrane prawidłowo, czy też należy je usunąć lub zmodyfikować? Jeśli proponujesz modyfikacje proszę wybrać opcję "inna odpowiedź" i zaproponować swoje kryterium.
Clear selection
2. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: ZACHOWANIA DZIEDZICTWA LOKALNEGO
Kryterium: Inicjatywa oddolna.
Opis kryterium: W ramach kryterium badane będzie czy projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców, czy będzie miał wpływ na pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania.
1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców (załączono dokument potwierdzający) – 5 PKT
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT
Czy Twoim zdaniem kryterium "Inicjatywa oddolna" jest dobrane prawidłowo, czy też należy je usunąć lub zmodyfikować? Jeśli proponujesz modyfikacje proszę wybrać opcję "inna odpowiedź" i zaproponować swoje kryterium.
Clear selection
3. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH;
Kryterium: Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy.
Opis kryterium: Kryterium premiuje wnioski o przeciętnej wartości przewidzianej w LSR.
Wnioskowana kwota pomocy mieści się w przedziale:
● Powyżej 15 000 do 25 000 zł - 5 PKT
● od 5000 do 15 000 zł – 2 PKT
● Powyżej 25 000 zł– 0 PKT
Czy Twoim zdaniem kryterium "Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy" jest dobrane prawidłowo, czy też należy je usunąć lub zmodyfikować? Jeśli proponujesz modyfikacje proszę wybrać opcję "inna odpowiedź" i zaproponować swoje kryterium.
Clear selection
4. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
Kryterium: Zakres operacji .
Opis kryterium: Kryterium bada czy w ramach operacji zostanie wydana publikacja promująca lokalne zasoby i obszar objęty LSR. Publikacja może mieć formę papierową lub elektroniczną w postaci broszury lub albumu, a także materiału foto i video.
Czy twoim zdaniem warto rozszerzyć definicję publikacji o materiały w formie elektronicznej? Jeśli proponujesz modyfikacje proszę wybrać opcję "inna odpowiedź" i zaproponować swoje kryterium.
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lokalna Grupa Działania "Barcja". Report Abuse