แบบรายงานผลการจัดการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19):สัปดาห์ที่ 6
คำชี้แจง ให้ครูที่ปรึกษาสำรวจการเรียนทางไกล DLTV ผ่านระบบในช่องทางต่าง ๆ ของนักเรียน ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2563 เพื่อตรวจสอบความพร้อมและปรับพื้นฐานการเรียนการสอนทางไกลก่อนการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี และสรุปรายงานผลส่งในระบบ เพื่อโรงเรียนจักได้รายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังด้านล่างนี้
Email address *
1. ระดับชั้น *
2. ห้อง *
3. ชื่อครูที่ปรึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy