מחוז מרכז - הערכת ביצוע תפוקות תכנית התקשוב - בתי ספר מתוקשבים תשע"ז
מדריך אשכול יקר,

אנא מלא את הטופס הבא על כל בית ספר עליו אתה אחראי.

הקפד למלא את הפרטים המבוקשים במדויק.

יש למלא את הנתונים בשני מצבים: בתחילת שנה ובסוף שנה.

שליחת הטפסים המלאים על ידך תעשה בהקדם ולא יאוחר מתאריך 15.06.2017.


הטופס כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

תודה על שיתוף הפעולה.
צוות אגף טכנולוגיות מידע

Email address *
פרטים כלליים
שם מדריך האשכול *
Your answer
כתובת מייל מדריך האשכול *
Your answer
טלפון מדריך האשכול *
Your answer
שם מוסד *
Your answer
סמל מוסד *
Your answer
רשות *
נא רשום את השם המלא של הרשות ללא קיצורים
Your answer
ישוב *
נא רשום את השם המלא של הישוב, ללא קיצורים
Your answer
שלב חינוך *
סוג חינוך *
מגזר *
מספר תלמידים בבית הספר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
מספר כיתות אם בבית הספר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
מספר מורים בבית הספר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
שם רכז תקשוב *
Your answer
משימות מתוקשבות
1.1 תחילת שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות אוריינות דיגיטלית לפחות אחת לשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
1.2 סוף שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות אוריינות דיגיטלית לפחות אחת לשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
2.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים מבצעים לפחות שתי משימות מתוקשבות בשבוע באתרי תוכן (סביבות תוכן), שסיפק המשרד לבית הספר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
2.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים מבצעים לפחות שתי משימות מתוקשבות בשבוע באתרי תוכן (סביבות תוכן), שסיפק המשרד לבית הספר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
3.1 תחילת שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות של למידה שיתופית מקוונת בהנחיית המורה (קיום אינטראקציה בין הלומדים מרחוק ובין הלומדים לבין המורה בתחום לימודי/חברתי, תוצר דיגטלי שיתופי) המתקיימת במרחב הכיתתי בפורטל בית ספרי או במרחב שיתופי אחר, לפחות פעם בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
3.2 סוף שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות של למידה שיתופית מקוונת בהנחיית המורה (קיום אינטראקציה בין הלומדים מרחוק ובין הלומדים לבין המורה בתחום לימודי/חברתי, תוצר דיגטלי שיתופי) המתקיימת במרחב הכיתתי בפורטל בית ספרי או במרחב שיתופי אחר, לפחות פעם בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
4.1 תחילת שנה -מספר הכיתות בהן המורים מנחים את התלמידים לבצע לפחות 4 משימות של היבחנות מתוקשבת במהלך השנה (בכיתות ז-ט בכל אחד ממקצועות מתמטיקה, מדעים ושפה ובכיתות ג-ד 8 משימות בעברית) התרגול מתבצע באתר "משימות אוריינות מתוקשבות" *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
4.2 סוף שנה -מספר הכיתות בהן המורים מנחים את התלמידים לבצע לפחות 4 משימות של היבחנות מתוקשבת במהלך השנה (בכיתות ז-ט בכל אחד ממקצועות מתמטיקה, מדעים ושפה ובכיתות ג-ד 8 משימות בעברית) התרגול מתבצע באתר "משימות אוריינות מתוקשבות" *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
הוראה בסביבה מתוקשבת
5.1 תחילת שנה - מספר המורים המדווחים בכל שיעור במערכת לניהול פדגוגי 'מעגל הוראה מלא' (מבנה של שיעור הכולל רישום נוכחות בתחילת השיעור ובסיומו רישום תוכן השיעור ושיעורי בית) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
5.2 סוף שנה - מספר המורים המדווחים בכל שיעור במערכת לניהול פדגוגי 'מעגל הוראה מלא' (מבנה של שיעור הכולל רישום נוכחות בתחילת השיעור ובסיומו רישום תוכן השיעור ושיעורי בית) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
6.1 תחילת שנה - מספר המורים המזינים הערכות וציונים בכלי ניהול פדגוגי מאושר (מנב"סנט או אחר)  *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
6.2 סוף שנה - מספר המורים המזינים הערכות וציונים בכלי ניהול פדגוגי מאושר (מנב"סנט או אחר)  *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
7.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים לומדים באמצעות ספר דיגיטלי במקום ספר מודפס, לפחות במקצוע אחד ולפחות בשיעור אחד בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
7.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים לומדים באמצעות ספר דיגיטלי במקום ספר מודפס, לפחות במקצוע אחד ולפחות בשיעור אחד בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
8.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן מורים מלמדים בשילוב עמדת מורה מקוונת לפחות שני שיעורים ביום *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
8.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן מורים מלמדים בשילוב עמדת מורה מקוונת לפחות שני שיעורים ביום *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
9.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים לומדים בשילוב אמצעי קצה לפחות שיעור אחד בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
9.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן התלמידים לומדים בשילוב אמצעי קצה לפחות שיעור אחד בשבוע *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
10.1 תחילת שנה - מספר הכיתות המשתתפות בתכנית מדעי המחשב ורובוטיקה פעם בשבוע שני שיעורים רצופים? (מדד חדש) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
10.2 סוף שנה - מספר הכיתות המשתתפות בתכנית מדעי המחשב ורובוטיקה פעם בשבוע שני שיעורים רצופים? (מדד חדש) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
11.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן מורים מלמדים בשילוב אמצעי קצה אישיים לפחות שני שיעורים בתחומי דעת שונים ביום (מדד ביצוע לבית ספר דגם מתקדם) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
11.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן מורים מלמדים בשילוב אמצעי קצה אישיים לפחות שני שיעורים בתחומי דעת שונים ביום (מדד ביצוע לבית ספר דגם מתקדם) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
12.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בהן מתקיימת למידה באמצעות ארבעה ספרים דיגיטליים במקום הספרים המודפסים לפחות במהלך השנה בתחומי דעת שונים (מדד ביצוע לבית ספר דגם מתקדם) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
12.2 סוף שנה - מספר הכיתות בהן מתקיימת למידה באמצעות ארבעה ספרים דיגיטליים במקום הספרים המודפסים לפחות במהלך השנה בתחומי דעת שונים (מדד ביצוע לבית ספר דגם מתקדם) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
13.1 תחילת שנה - מספר הכיתות הערוכות (מתורגלות) לבצע שיעור מקוון בשעת חירום במרחב הלמידה בפורטל בית ספרי או במרחב דיגיטלי אחר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
13.2 סוף שנה - מספר הכיתות שנערכו (תורגלו) לבצע שיעור מקוון בשעת חירום במרחב הלמידה בפורטל בית ספרי או במרחב דיגיטלי אחר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
14.1 תחילת שנה - מספר המורים הערוכים לבצע שיעור מקוון בשעת חירום במרחב הלמידה בפורטל בית ספרי או בכל מרחב שיתופי המופעל בשגרה בבית הספר ובלבד שהוא מחובר לפורטל הבית ספרי *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
14.2 סוף שנה - מספר המורים שנערכו לבצע שיעור מקוון בשעת חירום במרחב הלמידה בפורטל בית ספרי או בכל מרחב שיתופי המופעל בשגרה בבית הספר ובלבד שהוא מחובר לפורטל הבית ספרי *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
15.1 תחילת שנה - מספר המורים בבית הספר המפעילים בכיתות לפחות שלוש פעילויות בגלישה בטוחה לאורך השנה *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
15.2 סוף שנה - מספר המורים בבית הספר המפעילים בכיתות לפחות שלוש פעילויות בגלישה בטוחה לאורך השנה *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
מיזמים
16.1 תחילת שנה - מספר הכיתות בכל שכבת גיל, המשתתפות בפעילות למידה מרחוק לפחות פעמיים בשנה (אקדמיה ברשת, שיעורים סינכרוניים וימים מקוונים) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
16.2 סוף שנה - מספר הכיתות בכל שכבת גיל, המשתתפות בפעילות למידה מרחוק לפחות פעמיים בשנה (אקדמיה ברשת, שיעורים סינכרוניים וימים מקוונים) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
17.1 תחילת שנה - מספר התלמידים המשתתפים בשיעורים פרטיים במהלך חודש *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
17.2 סוף שנה - מספר התלמידים המשתתפים בשיעורים פרטיים במהלך חודש *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
18.1 תחילת שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות מכוונות ללמידה עצמית (MOOC, כיתה הפוכה, חלופות בהערכה) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
18.2 סוף שנה שנה - מספר הכיתות המבצעות משימות מכוונות ללמידה עצמית (MOOC, כיתה הפוכה, חלופות בהערכה) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
19.1 תחילת שנה - מספר התלמידים בבית הספר המשתתפים בתחרות אליפות הסייבר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
19.2 סוף שנה - מספר התלמידים בבית הספר המשתתפים בתחרות אליפות הסייבר *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
20.1 תחילת שנה - מספר המורים המשתפים תלמידים במשימות/פרויקטים שיתופים מקוונים עם כיתות/קבוצות מבתי ספר אחרים בארץ ו/או בחו"ל *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
20.2 סוף שנה - מספר המורים המשתפים תלמידים במשימות/פרויקטים שיתופים מקוונים עם כיתות/קבוצות מבתי ספר אחרים בארץ ו/או בחו"ל *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
21.1 תחילת שנה - מספר הכיתות המשתתפות באחת מתכניות ה First? *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
21.2 סוף שנה - מספר הכיתות המשתתפות באחת מתכניות ה First *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
פיתוח מקצועי
21.1 תחילת שנה - מספר המורים שהשתתפו בתהליך הפיתוח המקצועי בקורס מתוקשב אחד לפחות בשנה (קורס בו המורה לומד לשלב את התכנים, הסביבות והמיומנויות הדיגיטליים בתהליכי ההוראה-למידה) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
21.2 סוף שנה - מספר המורים שהשתתפו בתהליך הפיתוח המקצועי בקורס מתוקשב אחד לפחות בשנה (קורס בו המורה לומד לשלב את התכנים, הסביבות והמיומנויות הדיגיטליים בתהליכי ההוראה-למידה) *
נא ציין מספר בלבד
Your answer
סיכום והמלצות לשנת הלימודים תשע"ח
כתוב את הפעולות המרכזיות שקידמת השנה בבית הספר! *
Your answer
כתוב את המלצותיך לשנת הלימודים הבאה! *
Your answer
אנו מודים לך על עבודתך המסורה בהובלת בית הספר לתקשוב במאה ה-21
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms