Coronavirus Anti-AAPI Racism Incident Report-Tagalog
Nitong nakaraang mga linggo, ang buong mundo ay tinamaan ng, kung bansagan ng Pandaigdigang Samahan sa Kalusugan (World Health Organization) ay, malawakang sakit na pandaigdigan. Habang lumalaganap ang Covid-19 virus, maraming Asyano-Amerikano at mga taga-Isla Pacifico (AAPI) ang napabalitang nakararanas ng mga insidente ng: napagsususpetsahan dahil sa kulay ng balat, kinamumuhian, pinagmamalupitan; at sa ilang kaso, pananakit bunga ng galit. Sa Los Angeles, isang bata sa San Fernando Valley, ang sinugod at sinaktan sa kanyang gitnang-paaralan (middle school) at inakusahang may coronavirus dahil lamang sa siya ay isang AAPI. Sa isang lansangan naman sa San Francisco, isang kabataang babae na AAPI ang dinuraan at sinisi sa pagdadala ng coronavirus sa Estados Unidos. Ang mga kabataan, maging may mga-edad at matatanda sa California ay natatakot na mapaghinalaang sanhi o tagapagdala ng sakit.

Naglunsad ng report ang Asian Pacific Policy and Planning Council (A3PCON) at Chinese for Affirmative Action (CAA) upang bigyang daan ang mga miyembro ng komunidad na ihayag ang mga insidente ng pagkamuhi na kanilang narasanan. Bawat impormasyon, kasama ang mga detalye sa sariling pagkakakilanlan, ay mananatiling lihim at ibabahagi lamang ng may kaukulang pahintulot. Sa kabuuan, ang tanging sadya ng impormasyon na ito ay para makatulong at makapagbigay linaw sa komunidad.

Sa kasalakuyan, isinasalin namin ang siping ito sa iba pang karagdagang lengguwahe.
Hinihingi namin ang inyong pasensya at pag-unawa sa prosesong ito.

Salamat sa pag-uulat at paglalahad ng inyong insidente sa A3PCON at CAA.

Sa paglalahad ng insidente sa A3PCON at CAA gamit ang sipi sa ibaba, ay makatutulong sa amin at sa aming mga kaalam na kasamahan upang masundan ang mga pangyayari sa California at sa paligid ng bansa. Hindi namin ipamamahagi ang inyong pagkakakilanlan sa sinumang indibidwal, at/o sa ikatlong partido, kasama ang lokal, estado, at mga ahensyang tagapagpatupad ng batas, nang wala kayong pahintulot.

Sa kasamaang palad, hindi namin matutugunan ang lahat ng nagsinumite.
Sa sitwasyong nangangailangan ng dagliang-tugon, mangyari lamang na tumawag sa 911.
First Name/Pangalan *
Last Name/Apelyido *
Email Address *
Age/Edad
(Optional)/(Opsyonal)
Gender/Kasarian (Opsyonal - Pumili ng isa o ilan sa mga kahon)
City/Siyudád *
State/Estado *
Zip Code *
Ethnicity/Etnisidad/lahi *
Organizational Affiliation/Kinabibilangang organisasyon
(Optional)/(Opsyunal)
Date of Incident/Petsa ng Insidente *
MM
/
DD
/
YYYY
Time of Incident/Oras ng Insidente *
Time
:
Site of Discrimination (Click all that apply)/Lugar ng Diskrimasyon (Piliin lahat ng nalalapat sa inyo) *
Required
Location/Address of Incident/Lugar/Adress ng Insidente *
Type of Discrimination (Click all that apply)/Tipo ng Diskrimasyon (Piliin ang lahat ng nalalapat sa inyo) *
Required
Suspected Reason for Covid-19 Discrimination (Click all that apply)/Pinaghihinalaang sanhi ng diskriminasyon dulot ng Covid-19(piliin ang lahat ng angkop) *
Required
Description of Incident/Diskripsyon ng insidente *
Please provide 2-3 sentences describing the incident./Magbigyan ng 2-3 pangungusap na naglalarawan sa insidente/pangyayari
Any Supporting Links/Anumang karagdagang suporta
(News Clips, Social Media Sites)/(Kaputol ng balita o artikulo)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asian Pacific Policy and Planning Council. Report Abuse