แบบฟอร์มใบสมัคร
มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ( วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 )
2th VICHIT MINI-MARATHON, 2019 ( Friday, February 8th, 2019 )
รหัสบัตรประชาชน (ID Card) *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (Name) *
Your answer
วัน/เดือน/ปี/เกิด (Date of Birth) *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
Your answer
บ้านเลขที่ (Address) *
Your answer
จังหวัด (Province) *
Your answer
เบอร์ติดต่อ (Contact Number)
Your answer
เพศ (Sex) *
ช่วงอายุ *
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขัน ทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขันและนำไปเผยแพร่
I certify that above information is correct . The organizers are not liable for any Injury that occurs during the event . I further consent to the photographic and video recording of this event by the organizers.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.