Osvojování slovesných tvarů

Vážení rodiče,

rád bych Vás poprosil o vyplnění dotazníku zaměřeného na osvojování slovesných tvarů. Tento dotazník zjišťuje, v kterém věku děti začínají říkat jednotlivé tvary sloves. Dotazník byl vypracován v rámci mého doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a slouží k sepsání mé doktorské práce. Výsledky dotazníku budou dále užitečné při odhalování vývojových problémů dětí a při hodnocení jejich běžného jazykového vývoje.

Dotazník je zaměřen na děti ve věku od 18 do 48 měsíců. Pokud Vaše dítě do tohoto rozmezí nespadá, dotazník prosím nevyplňujte. Také bych Vás chtěl požádat, aby dotazník vyplňovaly pouze matky dítěte.

V dotazníku se ptáme na velké množství slov. Protože si děti osvojují slova postupně, může Vaše dítě zatím říkat pouze malé množství z nich.

Kromě tvarů sloves se v dotazníku ptáme také na slova a věty, které Vaše dítě říká, a na údaje o dítěti a Vaší rodině. Aby mohl být dotazník smysluplně vyhodnocen, je třeba vyplnit všechny úkoly.

Cílem dotazníku není zjišťovat individuální schopnosti jednotlivců, ale sledovat jazykový vývoj u dětí daného věku. Pokud by Vás zajímaly souhrnné výsledky z tohoto dotazníku, uveďte prosím dole na této stránce Vaši e-mailovou adresu. Vložení Vaší e-mailové adresy znamená, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů (e-mailové adresy). E-mailová adresa bude použita jen k zaslání výsledků dotazníku, nikoli pro identifikaci jednotlivých dětí ve výzkumu.

Všechny údaje, na které se v dotazníku ptáme, budou přístupné pouze členům výzkumného týmu, nebudou sděleny dalším osobám a budou uchovávány mimo dosah jiných osob. Výsledky výzkumu budou zveřejňovány tak, aby se vyloučila možnost identifikace jednotlivých účastníků (dětí a rodičů).

Vyplnění dotazníku Vám bude trvat přibližně 20 minut.

Pokud ve svém okolí znáte někoho, kdo by tento dotazník mohl vyplnit, budu rád, když mu jej přepošlete.

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.

Štěpán Matějka
doktorand
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
Praha

    This is a required question
    This is a required question