Kurz RUT 13. - 15. marec 2020
Srdečne Vás pozdravujem.

Teším sa, že ste prijali pozvanie na kurz Rut pre manželské páry, pod vedením rodinného spoločenstva pri Centre pre rodinu - Sigord v spolupráci s o. Jozefom Marettom z Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša, ktorý sa uskutoční 13 - 15. marec 2020 v Centre pre rodinu - Sigord, pri Prešove.


Formulár je len pre Váš manželský pár, alebo pre pár, pre ktorý ste kurz rezervovali. Prosím, prečítajte si celý text. Príspevok je 115 EUR na manželský pár.
V prípade, že chcete za tento víkend získať potvrdenie, ktoré chcete dať preplatiť zamestnávateľovi v rámci príspevku Rekreačneho poukazu pre zamestnancov, suma tohto víkendu je 145€ na manželský pár.
Je to potrebné ale najprv nahlásiť na emaile centrum.rodina@gmail.com, alebo telefonicky, aby sme Vám vopred vystavili faktúru a následne by ste ju uhradili bankovým prevodom. Údaje k vytvoreniu potvrdenia nám napíšte formou emailu.  

Inštrukcie k vyplneniu formulára:
Emailom Vám príde tento formulár, kde je na začiatku modrá tabuľka, na ktorú treba kliknúť : "Vyplniť vo formulároch Google". Následne sa Vám otvorí formulár s otázkami, ktoré treba vyplniť.
Povinné sú všetky otázky, okrem poznámky. Ak ich vyplníte, potom je na konci okienko s názvom "odoslať", na ktoré kliknite a po odoslaní Vám počítač napíše, že formulár bol odoslaný.

Po správnom prihlásení Vám bude na uvedený email automaticky zaslaná kópia Vami vyplneného prihlasovacieho formulára. Skontrolujte si prosím aj spam. Kópia formulára Vám poslúži aj ako inštrukcia k úhrade účastníckeho poplatku. Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili aj emailom na adrese centrum.rodina@gmail.com.
Vaše prihlásenie je záväzné a preto sme zaviedli aj podmienky prihlásenia a zrušenia, ktoré sú uvedené nižšie.

Otázky vo formulári:
Vo formulári je potrebné vyplniť všetky povinné otázky.
Prosíme Vás aj o vyplnenie nepovinných otázok, čím nám napomôžete lepšie pripraviť kurz a to tým, že budeme vedieť, kto a odkiaľ na kurz prichádza, aké má predstavy a očakávania.

Verím, že na kurze zažijete pekný, Bohom požehnaný nový čas.

Termín:
13 - 15. marec 2020
Kurz Rut bude prebiehať od piatka 16 hod. do nedele cca 15. hod. Prosím o presnosť.

Presná adresa konania kurzu:
Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.

Mapa:
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=sk&geocode=&q=Zlata+Bana,+Sigord+&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.23349,55.810547&ie=UTF8&hq=&hnear=Zlat%C3%A1+Bana-Sigord,+Slovensk%C3%A1+republika&ll=48.954664,21.39302&spn=0.006312,0.013626&t=h&z=16

GPS súradnice: 48°57´21.82´´S; 21°23´30´´V

Popis cesty pri ceste autom:
Smerom z Prešova je potrebné sledovať smer Zlatá Baňa. Pri ceste, 4 km za dedinou Kokošovce, sledujte tabuľu s označením „Centrum pre rodiny“. (oproti je futbalové ihrisko) Za ňou odbočte vľavo. Parkovať je možné v areáli centra.

Popis cesty pri ceste autobusovou dopravou:
Pri ceste autobusom z Prešova vystúpte na zastávke Zlatá Baňa, Sigord, Centrum pre rodinu (bývalé Lesnícke odborné učilište), centrum je hneď na ľavo nad zastávkou.

Podmienky prihlásenia:
Účasť: na kurz, keďže je to kurz pre manželské páry, sa chodí bez detí. Výnimkou je dieťa, ktoré je dojčené. V takom prípade je si potrebné zabezpečiť vlastnú pestúnku, ktorá bude s dieťaťom v čase aktivít na kurze a vopred sa dohodnúť emailom ohľadom možnosti ubytovania pestúnky.

Zrušenie účasti:
Vaša prihláška je záväzná. Vzhľadom na to, že sa nám na aktivity hlási viac manželských párov, a každý z nich si potrebuje termín naplánovať dostatočne vopred, je dôležité, aby miesta na kurz boli záväzne obsadené. Minimálna účasť musí byť 15 párov a ak ste zaregistrovaní a neprídete, môžete svojou neúčasťou ohroziť uskutočnenie kurzu. Preto sme zaviedli tieto storno podmienky:

Storno-príspevky:
Výška storno príspevkov pri zrušení rezervácie pobytu závisí od času medzi okamihom stornovania a plánovaným nástupom na pobyt.
do 30 dní pred začiatkom ubytovania - vrátime Vám účastnícky príspevok, skrátený o paušálny manipulačný príspevok 10 €/osoba.
od 30 do 21 dní pred začiatkom ubytovania - 10% z príspevku na kurz/osoba
od 21 do 14 dní pred začiatkom ubytovania - 20 % z príspevku na kurz/osoba
od 14 do 5 dní pred začiatkom ubytovania - 40 % z príspevku na kurz/osoba
menej ako 5 dní pred začiatkom ubytovania - 60 % z príspevku na kurz/osoba

V nevyhnutnom prípade - choroba alebo iná vážna príčina (úmrtie príbuzných a pod.) - potrebné
priložiť doklad je možné Vašu účasť zrušiť pri manipulačnom príspevku 10 €/osoba.

V prípade, že by ste mali špeciálnu požiadavku na stravu (napr. bezlepková strava), oznámte to, prosím, e- mailom a tiež telefonicky na centrum.rodina@gmail.com, tel: 0903983317.

Príspevok na manželský pár:
- príspevok na tento kurz je *115 EUR* / manželský pár
(zabezpečené sú priestory, ubytovanie a strava od piatka večere do nedele obeda).
Príspevok treba *zaslať do 10.02. 2020

Spôsob zaslania príspevku:
· Poštovou poukážkou na adresu: Peter Jakub, Centrum pre rodinu - Sigord, Zlatá Baňa - Sigord č. 134, 082 52 Kokošovce.
· Poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom:
o Číslo účtu: 2625212213/1100, Tatrabanka: IBAN: SK58 1100 0000 0026 2521 2213
o Konštantný symbol: 0558
o Variabilny symbol: 32020
o Poznámka pre prijímateľa: Rut 3/20 + meno a priezvisko (napr. Rut 3/20Tomas Petran).
· Osobne na mieste - len po dohode s o. Petrom Jakubom (0903983316)

Prosíme Vás, aby ste nám zaslanie príspevku oznámili emailom na adrese centrum.rodina@gmail.com.

Čo je potrebné doniesť?
Sväté písmo, zápisník, písacie potreby, osobné veci (je možnosť ísť aj do blízkej prírody na prechádzku), papuče ( v centre sa výlučne chodí v papučiach), Gréckokatolícku modlitebnú knižku (ak máte). Osobné hygienické veci (aj mydlo,uterák) ... veľa lásky, porozumenia, odvahy, radosti a dobrú náladu.

Prosíme, aby ste si nenosili rychlovarné kanvice, variče a podobné zariadenia - v centre je zákaz ich používania z bezpečnostných dôvodov. Počas kurzu Vám bude k dispozícii čaj a káva za dobrovoľný príspevok. Káva z automatu je za určený príspevok. K dispozícii je chladnička, mikrovlná rúra a rychlovarná kanvica. V centre je taktiež možnosť využiť samoobslužný bufet (nealko, sladkosti, slané drobnosti).

Kontakty:
Ohľadom konkrétnych otázok v súvislosti s miestom, časom a programom, kontaktujte, prosím, o. Petra Jakuba (centrum.rodina@grkatpo.sk, alebo 0903983316).

Osobné údaje:
Vo formulári budete môcť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Prosím pozorne si prečítajte tento text.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 42089336

1. Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.

Súhlasím / Nesúhlasím (Ak nesúhlasíte, potom neodosielajte tento formulár)

2. Pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)

Súhlasím / Nesúhlasím

3. Pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk

Súhlasím / Nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na dobu neurčitú alebo do odvolania.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe prejavenému záujmu o aktivity prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

Prajeme Vám Bohom požehnaný čas.

Za organizačný tím

o. Peter Jakub
Email address *
Meno a priezvisko manžela *
Your answer
Stav manžela
Vzdelanie manžela
Meno a priezvisko manželky *
Your answer
Stav manželky
Vzdelanie manželky
Adresa trvalého pobytu *
Your answer
Kontaktný email *
Your answer
Kontaktný telefón *
Your answer
Dĺžka manželstva
Počet detí
Žijete v nejakom spoločenstve? V akej žijete farnosti?
Ak áno, napíšte v akom a v akej farnosti.
Your answer
Odkiaľ ste sa dozvedeli o kurze pre manželské páry?
Napíšte meno Vášho farského spoločenstva (farnosť) a kňaza vo vašej farnosti, kde žijete a prijímate duchovné dobrá.
Your answer
Čo očakávate od tohto kurzu?
Your answer
Poznámka
Ak máte napr. bezlepkovú diétu a chcete takúto stravu.
Your answer
Napíšte nám meno, akým Vás na kurze môžeme oslovovať a ktoré budete mať na vizitke. (Napríklad Mirko, Zuzanka, Zuzi, Sisi a pod.) *
Your answer
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel organizovania tohto kurzu:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361.Pre účel organizovania tohto kurzu/podujatia.
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zasielania informácii o akciách Centra pre rodinu:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zasielania informácii o akciách, kurzoch a podujatiach centra (Osobné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, tel. číslo a emailová adresa)
*
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre účel zverejnenia všeobecných fotografií na webovej strána CPR:
Na základe § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týmto udeľujem súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov v tomto formulári pre prevádzkovateľa Centrum pre rodinu Sigord, Zlatá Baňa 134, 082 52, IČO: 420893361 pre účel zverejnenia všeobecných, nie detailných fotografií vyhotovených na podujatí na webovej stránke www.centrumsigord.sk.
*
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy