ใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่นี่ ==>   
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZZ6MuNTtlZrTeuaL9yGOO6S7c8fKykEa2dfealh7e5k/edit?usp=sharing
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อผู้สมัคร (คำนำหน้า  ชื่อ  นามสกุล) *
2. เลขประจำตัวประชาชน *
3. วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
4. ที่อยู่ (หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) *
5. สัญชาติ *
6. เชื้อชาติ *
6. ศาสนา *
7. หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน *
8. ส่วนสูง *
9. น้ำหนัก *
10. โรงเรียนที่จบ *
11. ชื่อบิดา (ถ้าเสียชีวิตให้ - ไว้) *
12. อาชีพบิดา *
13. รายได้บิดา *
14. เบอร์โทรศัพท์บิดา *
15. ชื่อมารดา (ถ้าเสียชีวิตให้ - ไว้) *
16. อาชีพมารดา *
17. รายได้มารดา *
18. เบอร์โทรศัพท์มารดา *
17. เลขรหัสทะเบียนบ้านนักเรียน *
18. เลขประจำตัวบัตรประชาชน ผู้ปกครอง *
19. ชื่อผู้ปกครอง *
20. รูปภาพ (เว้นว่างไว้ นำมาวันมอบตัว)
21. email
ระดับชั้นที่สมัคร *
ลำดับที่ 1 สมัครในสาขาวิชา *
ลำดับที่ 2 สมัครในสาขาวิชา
facebook ของนักศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ เมื่อสมัครแล้ว รอรับการติดต่อจาก ทางวิทยาลัยฯ เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
มอบตัววันที่ 18 ธันวาคม 2565 

*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse