แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล *
เลที่บัตรประจำตัวประชาชน *
อายุ (ปี) *
เบอร์โทรศัพท์ *
คณะที่สมัคร *
สาขาที่สมัคร *
โควตาที่สมัคร (โปรดเลือกโควตาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วเท่านั้น) *
Required
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน *
ภาษาอังกฤษ *
ภาษาไทย *
คณิตศาสตร์ *
วิทยาศาสตร์ *
สังคมศึกษาฯ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service