Tábor zboru Viera "Biblia v tvojom živote" 29. august - 2. september 2017

Aj tento rok sa náš tradičný zborový tábor uskutoční v Horskom hoteli a chatovej osade Lomy neďaleko obce Horná Ves v okrese Prievidza. Keďže sme už takmer zaplnili kapacitu ubytovacieho zariadenia, podarilo sa nám získať možnosť ubytovania v hoteli Fajnpark (http://www.fajnpark.sk/galeria/), ktorý je od hotela Lomy vzdialený 2,2 km (5 min autom, 30 min pešo), pridávame teda aj túto možnosť do prihlášky.
V termíne tábora sú dva štátne sviatky, takže vám stačia len dva dni dovolenky.
Bližšie informácie o zariadení nájdete na: http://www.hotellomy.sk/

Téma tábora bude "Biblia v tvojom živote".

Biblia je stále Božím slovom, cez ktoré ku nám Boh hovorí. Máme však veľa prekážok, ktoré nám bránia k Biblii hlbšie a osobnejšie pristúpiť. A tak sa nám môže zdať, že Boh mlčí, viera sa stráca a neistota narastá...
Tento rok chceme pripraviť duchovný program na tábore vo forme duchovných cvičení: chceme vytvoriť priestor pre intenzívnejšie osobné a skupinové induktívne štúdium Biblie a zakúsenie premeny v dôsledku Božieho oslovenia a dotyku.
Veríme, že to bude pre nás novým zážitkom a inšpiráciou, ako nás môže osobné štúdium Biblie premieňať a uvádzať do vzťahu s Pánom a Jeho vôle pre náš život.
Súčasťou programu budú aj praktické semináre k témam, ktoré so štúdiom súvisia. Viac informácií o programe a prednášajúcich poskytneme neskôr.

  Cena tábora

  Cena za 1 osobu a pobyt je rôzna v závislosti od typu ubytovania, veku účastníka a termínu uhradenia zálohy nasledovne: Úhrada zálohy do 20.6.2016 (vrátane): HOTEL dospelí a deti od 15 rokov 89,- € deti od 3 do 14 rokov (vr.) 81,- € CHATKA dospelí a deti od 15 rokov 71,- € deti od 3 do 14 rokov (vr.) 63,- € Úhrada zálohy po 20.6.2016: HOTEL dospelí a deti od 15 rokov 94,- € deti od 3 do 14 rokov (vr.) 86,- € CHATKA dospelí a deti od 15 rokov 76,- € deti od 3 do 14 rokov (vr.) 68,- € Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu zdarma. V cene je zahrnuté ubytovanie (4 noci) so stravou (plná penzia; pre deti do 14 rokov strava 5x denne - hl. jedlá 1/2 porcie + pitný režim), využitie areálu hotela vrátane externého hotelového bazéna, parkovanie. Ostatné služby z ponuky hotela sú spoplatnené a hradené individuálne. HOTEL - kompletne zrekonštruovaná veľmi pekná hotelová budova v triede **. Fotografie na web stránke zariadenia neklamú. :) CHATKA - pôvodné zariadenie, udržované. Každá chatka má 7 postelí (3 na prízemí a 2 + 2 na poschodí, nie sú však oddelené dverami, len závesmi) a vlastné sociálne zariadenie.

  Úhrada

  Výška nevratnej zálohy na 1 osobu je 20,- €. Prihláška sa stáva záväznou až po prijatí nevratnej zálohy. Po vyplnení prihlášky je potrebné uhradiť zálohu bankovým prevodom na účet zboru: IBAN: SK38 0900 0000 0001 7189 2437 VS: 1111 Pri platbe nezabudnite uviesť variabilný symbol (VS) a do poznámky vpíšte Vaše priezvisko. Rozdiel medzi celkovou cenou za tábor a uhradenou zálohou je potrebné uhradiť rovnakým spôsobom ako zálohu (na bankový účet s rovnakým VS a poznámkou). Úhradu je potrebné zrealizovať tak, aby najneskôr v stredu 23.8.2017 boli prostriedky pripísané na zborový účet. V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zariadenia, budú voľné miesta pridelené prihláškam podľa poradia pripísania úhrad na zborový účet.

  Program tábora

  Tábor začne v utorok (29.8.) večerou a skončí v sobotu (2.9.) obedom. Časový harmonogram tábora bude zrejme podobný ako minulý rok. Dopoludňajší a večerný program bude spoločný v Hoteli Lomy. Program popoludní až do večere bude viac-menej individuálny. Dopoludnia a večer bude bežať súbežný program pre deti. Presnejší program dáme vedieť neskôr.

  Kontakt

  V prípade nejasností píšte na zborovytabor@bjbviera.sk alebo v nevyhnutnom prípade kontaktujte 0911 790 317 (T.Trusiková).

  PRIHLASUJEM NA ZBOROVÝ TÁBOR:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question