Клетъчен строеж на организмите
Оценка се изчислява по формулата: Т/8+2, където Т са поученият брой точки.
Въведете Вашето име и фамилия *
1. Коя е най-малката градивна единица на всички организми? *
1 point
2. Кой учен за пръв път открива и наблюдава клетки? *
1 point
3. Кои живи организми са изградени от клетки? *
1 point
4.Кое е основното свойство на клетъчната мембрана? *
1 point
5.Отбележи верните твърдения, отнасящи се за цитоплазмата на клетката.(има 2 верни отговора) *
2 points
Required
6.Къде протичат основните жизнени процеси в клетката?Избери и запиши вярното от предложените: цитоплазма, клетъчна мембрана, вакуола *
2 points
7.Увеличението на лупата е отбелязано: *
1 point
8. Как се наричат обитателите на нашата планета, изградени от една-единствена клетка? *
1 point
9.Едноклетъчните организми се размножават чрез: *
1 point
10.Познай кой е този типичен представител на едноклетъчните животни, показан на снимката, като използваш ключовите думи:чехълче, амеба, бактерия, дрожди *
1 point
Captionless Image
11.Млечнокиселите бактерии превръщат прясното мляко в кисело и са полезни за здравето на човека. *
1 point
12.Едноклетъчните зелени водорасли живеят във водните басейни, сами произвеждат хранителните си вещества и служат за храна на много животни. *
1 point
13.Като използваш схемата, изобразяваща устройството на едноклетъчните водорасли, запиши с цифра къде се намира ядрото. *
2 points
Captionless Image
14.Характеризирай многоклетъчните организми чрез посочените признаци. *
1 point
15. Свържи всяко от определенията с изображението, към което се отнася. *
4 points
Група от свързани помежду си растителни или животински клетки, които са подобни една на друга и работят заедно.
Най-малките единици на живота.
Изградени от тъкани, част на животно или растение, която извършва определена дейност.
Група от органи, които работят заедно и извършват даден жизнен процес - хранене, дишане и др
клетка
тъкан
орган
организъм
16. Растенията придават зеления облик на планетата. Те се движат активно *
1 point
17. Какъв е приблизителният брой на клетките в човешкия организъм? *
1 point
18.Свържи частите на микроскопа с функцията, която изпълняват. *
4 points
Captionless Image
Цилиндър с няколко увеличителни стъкла.
Служи за закрепване на обектива и окуляра към двата си края.
Служи за опора на всички части.
Представлява къса тръба, в двата края на която има лещи.
окуляр
обектив
тръба
статив
19.Лупата се състои от увеличително стъкло и дръжка *
1 point
20. Микроскопът е уред, с който образът се увеличава стотици пъти. *
1 point
21. Микроскопските препарати са: /има 2 верни отговора/ *
1 point
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy