ประเมินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2561
( ฐานข้อมูลบริษัท EBSCO : Business Source Complete, Academic Search Complete, Computer & Applied Sciences Complete, CINAHL Plus with Full Text, Education Research Complete, Hospitality& Tourism, Communication & Mass Media Complete, MEDLINE, ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ศูนย์มติชน และ ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
1. สถานภาพ *
2. คณะที่ท่านสังกัด *
3. ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาครอบคลุม สอดคล้องการเรียนการสอนและการวิจัย
ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ
ฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน/วิจัย
การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวกในการสืบค้น
การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มีเครื่องมือ/คำแนะนำที่ช่วยการสืบค้น
4. ข้อเสนอแนะ *
Your answer
5. โปรดเลือกฐานข้อมูลออนไลน์ดังต่อไปนี้ที่ควรบอกรับในปีการศึกษา 2561 *
ควรบอกรับ
ฺBusiness Source Complete
Academic Search Complete
Computer & Applied Sciences Complete
CINAHL Plus with Full text
Education Research Complete
Hospitality & Tourism
Communication & Mass Media Complete
MEDLINE Complete
ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ศูนย์มติชน
ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย
6. เสนอชื่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดควรบอกรับ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms