------------------- [ แบบตอบรับ ] ------------------- -โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์-
วันที่ ๒๔-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ :
ทางมหาวิทยาลัยขอเก็บค่าลงทะเบียนคนละ ๖๐๐ บาท (เฉพาะนักเรียน/นิสิต,นักศึกษา) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าที่พัก ค่าเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าเอกสารและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมค่ายนักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้งนี้ให้ทางสถานศึกษาโอนเงินค่าลงทะเบียนบัญชี นายฐากร สิทธิโชค เลขบัญชี ๒๖๘ - ๔๖๘๗๘๙ – ๖ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสงขลา หลังจากโอนเสร็จแล้วให้สำเนา
เอกสารส่งมาพร้อมใบสมัคร ทางมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จฉบับจริงในวันลงทะเบียน ซึ่งสามารถนำไปเบิกเงินคืนในระบบได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยโดยทีมคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตฝึกงานจะขอรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนทั้งหมดระหว่างดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ ที่คุมนักเรียนมาสามารถจัดหาที่พักได้ตามอัธยาศัย
สถานศึกษา *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ตรอก/ซอย *
Your answer
ถนน *
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thaksin University. Report Abuse