ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5 สร้างการเชื่อมโยง
ให้เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว
ชื่อ-นามสกุล *
ชั้น/ห้อง *
เลขที่ *
1.ข้อใดเป็นความหมายของ (Hyper Link)ได้ถูกต้องที่สุด? *
1 point
2.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการเชื่อมโยง? *
1 point
3.คำสั่งในข้อใดใช้สำหรับระบุชื่อของตำแหน่งในการเชื่อมโยงเอกสาร? *
1 point
4.ในการเชื่อมโยงประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคืออะไร? *
1 point
5.ถ้าข้อมูลในเว็บเพจมีความยาวมากกว่าหน้าเว็บเพจ ควรสร้างการเชื่อมโยงแบบใด? *
1 point
6.ข้อใดกล่าวถึงประเภทของการเชื่อมโยงภายในหน้าเว็บเพจเดียวกันได้ถูกต้อง? *
1 point
7.การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจเดียวกัน ใช้สัญลักษณ์ใดในการเชื่อมโยงข้อมูล? *
1 point
8.URL ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบใด? *
1 point
9.คำสั่ง Mailto : จัดเป็นคำสั่งกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมของการเชื่อมโยงแบบใด? *
1 point
10.หากต้องการให้การเชื่อมโยงข้อมูลนั้น ทำการเปิดหน้าต่างใหม่ จะต้องใช้คำสั่งในข้อใด? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์. - Terms of Service - Additional Terms