Aanvraag toestemming voor raadpleging van archiefbescheiden
De archieven behorende tot de Koninklijke Verzamelingen kunnen voor zover ze dateren van vóór 1934 ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op aanvraag worden geraadpleegd.
Geslacht
Naam en voorletters: *
Jouw antwoord
E-mailadres: *
Jouw antwoord
Telefoonnummer:
Jouw antwoord
Doet onderzoek naar: *
Jouw antwoord
Doel van het onderzoek: *
Jouw antwoord
Vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van:
Indien bij u bekend verzoeken wij u het inventarisnummer te vermelden
Algemeen: *
Jouw antwoord
Archief:
Jouw antwoord
Inventarisnummer:
Jouw antwoord
Nadere toelichting:
Jouw antwoord
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Aanvullende voorwaarden