Labour Market Observatory portal evaluation questionnaire (Bảng câu hỏi đánh giá cổng thông tin quan sát thị trường lao động)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
University ( Trường Đại học) 
Date (Ngày)
MM
/
DD
/
YYYY
1.Gender (Giới tính)
2.How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi)
3.What degree course are you currently attending? (Bạn hiện đang theo học ngành nào?)
*
4.What year course are you currently attending?  (Bạn hiện đang là sinh viên năm thứ mấy?) 
*

5.With reference to the Labour Market Observatory website, we would like to ask you to express a judgement, on a rating scale from 1 to 6 (1 = extremely negative, 6 = extremely positive), for each of the following aspects:(Liên quan đến cổng thông tin quan sát thị trường lao động, xin mời bạn đưa ra đánh giá, trên thang đánh giá từ 1 đến 6 (1 = cực kỳ tiêu cực, 6 = cực kỳ tích cực), đối với từng khía cạnh sau):

*
1
2
3
4
5
6
a) Graphics (Đồ họa)
b) Usability (Tính tiện dụng)
c) Usefulness for knowing the job profiles present in the labour market (Sự hữu ích của việc biết các hồ sơ công việc hiện có trên thị trường lao động)
d) Usefulness for knowing the skills and attitudes required by the labour market (Sự hữu ích khi biết các kỹ năng và thái độ mà thị trường lao động yêu cầu)
e) Usefulness for knowing the organisational structure of companies (Sự hữu ích khi biết cơ cấu tổ chức của các công ty)
f) Usefulness for knowing orientation in the labour market (Sự hữu ích khi biết định hướng trong thị trường lao động)
g) Usefulness for orientation in the choice of a second degree (Sự hữu ích khi biết định hướng cho việc lựa chọn nghề nghiệp thứ hai)

6. In your opinion, what are the advantages of the platform? (Theo bạn, những lợi thế của nền tảng là gì?)

*

7. In your opinion, what are the limitations of the platform? (Theo bạn, những hạn chế của nền tảng là gì?)

*

8.Please enter any further observations and comments below (Vui lòng cho biết đánh giá và nhận xét thêm ở bên dưới):

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Report Abuse