Ankieta dotycząca projektu "Bliski Powiat Biłgorajski"
-------------------------------------------------------------------- UWAGA!

Ankiety można było składać do 10 marca 2021 r. włącznie. Po tym terminie dane nie zostaną uwzględnione w opracowanej koncepcji transportu.

--------------------------------------------------------------------
Ankieta jest anonimowa, skierowana do osób starszych, chorych, mających trudności
w samodzielnym przemieszczaniu się, na przykład ze względu na: ograniczoną sprawność w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne. Państwa odpowiedzi pomogą zdefiniować problemy mieszkańców gminy w zakresie mobilności na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej i publicznej oraz stanowić będą podstawę do opracowania diagnozy potrzeb.

Projekt ma na celu wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie powiatu biłgorajskiego, gdzie dostęp do placówek zdrowia, urzędów, placówek edukacyjnych czy kulturalnych jest utrudniony.

Usługa transportowa door-to-door oznacza usługę indywidualnego transportu osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Pojęcie indywidualnego transportu obejmuje również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu – kilka osób uprawnionych, jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem.

Niniejsza Ankieta ma za zadanie pomóc Powiatowi Biłgorajskiemu w przygotowaniu diagnozy potrzeb mieszkańców gmin w zakresie mobilności. Na podstawie wyników ankiet zostanie opracowany projekt „Koncepcji transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Biłgorajskim”. Ankieta realizowana jest w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

Termin odsyłania ankiet do 10.03.2021 r.
1. Miejsce zamieszkania (proszę wpisać nazwę miejscowości z terenu powiatu biłgorajskiego): *
2. Gmina zamieszkania (proszę wybrać gminę z terenu powiatu biłgorajskiego): *
3. Czy potrzebuje Pan/Pani wsparcia w zakresie transportu? *
4. Z jakiego powodu potrzebuje Pan/Pani wsparcia w zakresie transportu? *
Required
5. Proszę o wskazanie potrzeb, których zaspokojenie utrudnia/uniemożliwia Panu/Pani brak transportu: *
Potrzeby SPOŁECZNE: w tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w zajęciach m.in. w Centrum Integracji Społecznej (CIS), Klubie Integracji Społecznej (KIS), dostęp do kultury (kino, teatr itp.), spotkania integracyjne. Potrzeby ZAWODOWE: w tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy. Potrzeby EDUKACYJNE: Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy). Potrzeby ZDROWOTNE: Jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).
Required
6. Średnio ile razy w miesiącu potrzebuje Pan/Pani skorzystać z transportu? *
7. Proszę o wskazanie miejscowości, do których regularnie potrzebuje Pan/Pani transportu: *
8. Inne uwagi, spostrzeżenia, stanowiska dotyczące projektu „Bliski Powiat Biłgorajski”: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy