Apklausa dėl Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategijos
MVVG „Jurbarkas“ inicijuoja potencialių vietos plėtros projektų vykdytojų apklausą. Prašome Jūsų atsakyti į klausimus, kurie padės apsispręsti, kokie galėtų būti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pakeitimai. Jei pildant apklausą turėsite klausimų, galite kreiptis kontaktais, nurodytais https://vvgjurbarkas.lt/kontaktai/
Daugiau informacijos apie vietos plėtros strategiją, reikalavimus projektams: https://drive.google.com/file/d/1VWTP9a5hCPfqUl3HvDK4mtHjKvcYEDmP
Dėmesio! Gali būti įgyvendinami keli projektai pagal atskirus veiksmus.
Jūs atstovaujate *
Organizacijos pavadinimas
Your answer
Veiksmas 1.1.1. Sąlygų naujų socialinių paslaugų atsiradimui ir esamų paslaugų gerinimui sudarymas
Bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 1.1.1. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 1.1.2. Informacijos sklaidos ir tarpininkavimo gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims paslaugų teikimas
Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, ir (arba) tarpininkavimas ir atstovavimas šias paslaugas gaunant, ir (arba) konsultavimas
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 1.1.2. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 1.2.1. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, neaktyvių darbingų, pabėgėlių socialinių ir darbinių (agrokultūrinės veiklos, rankdarbių, medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių ugdymas
Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (ar) kita).
Socialinę atskirtį patiriantys asmenys - neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems yra teikiama socialinė parama (gauna pašalpą, kompensaciją), socialinės rizikos asmenys ir pan. Jie turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto dalyvių
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 1.2.1. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 1.2.2. Savanoryste paremta užimtumo veiklų aktyvinimas
Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla.
Savanoriais gali būti asmenys nuo 14 metų, kurie niekur nedirba (pvz. moksleiviai, pensininkai). Šie savanoriai turėtų vykdyti veiksme 1.2.1. nurodytas veiklas.
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 1.2.2. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 2.1.1. Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas neaktyviems darbingiems asmenims
Ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo).
Ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties.
Ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 2.1.1. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 2.1.2. Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas jauno verslo subjektams
Verslo pradžiai reikalingų priemonių (pvz. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams (veikiantiems iki 2 m.). Patalpų remontui galima skirti iki 10 proc., o ilgalaikiui turtui iki 30 proc. projekto vertės.
Nurodyta veikla finansuojama, tik jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš veiksme 2.2.1 nurodytų veiklų.
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 2.1.2. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Veiksmas 2.2.1. Konsultacijos verslo plėtros klausimais jauno verslo subjektams
Informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams
Jei planuojate įgyvendinti veiksmo 2.2.1. projektą, koks būtų preliminarus biudžetas Eur?
Your answer
Projektų idėjos
Trumpai, 1-2 sakiniais
Your answer
Kontaktai (jei kiltų klausimų, el. paštas, tel.) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy