הערכת דגמים כיתה ח' 2013

על כל תלמיד יש לבחור בשלושה דגמים לטעמו ולהעריך אותם ( אין לבחור בדגם של הקבוצה איליה שייך התלמיד)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question