ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ (23-24 มีค.56)

จัดโดย เครือข่ายชีวิตสิกขาและชมรมวิถีพอเพียง
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ปิดรับสมัครแล้วค่ะ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
การลงทะเบียนของท่านนั้นต้องประสานงานทางโทรศัพท์
ด้วยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยุติการเข้ามาตรวจสอบดูข้อมูล
แล้วค่ะ (ยุติตั้งแต่ 14 มีค. 56)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question