Katechezy przedślubne w katedrze rzeszowskiej
Cykl składa się z 3 katechez ogólnych oraz 3 spotkań indywidualnych z Doradcą Życia Rodzinnego w celu nauki metody objawowo-termicznej rozpoznawania płodności. Zarówno katechezy jak i spotkania indywidualne realizowane są w miesięcznych odstępach. Spotkania z doradcą umawiane są indywidualnie z parą.
W trakcie 3-ciej katechezy wydawane są zaświadczenia, które można przedłożyć proboszczowi, jednak zyskują one ważność dopiero po uzyskaniu potwierdzenia obecności na wszystkich spotkaniach indywidualnych.
Uczestnicy katechez otrzymują materiały: broszurę, film instruktażowy, termometr owulacyjny, notatnik do prowadzenia obserwacji oraz zeszyt ćwiczeń z metody. Zeszyt oraz notatnik stanowią podstawę pracy na spotkaniach indywidualnych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uruchomienia kursu po zebraniu grupy. Czas oczekiwania nie dłuższy niż 3 miesiące. Termin rozpoczęcia potwierdzany będzie drogą mailową.

Adres: Poradnia Rodzinna, budynek "Parafii Katedralnej", Sikorskiego 21, 35-304 Rzeszów

https://goo.gl/maps/12toBLsGBZC4urjF6

Kontakt: (+48) 514 383 661 lub katedraporadnia@gmail.com
Imię i nazwisko Narzeczonej *
Parafia zamieszkania Narzeczonej *
Nazwa parafii na terenie której zamieszkuje Narzeczona przynajmniej 3 ostatnie miesiące.
Telefon Narzeczonej *
Adres e-mail Narzeczonej *
Imię i nazwisko Narzeczonego *
Parafia zamieszkania Narzeczonego *
Nazwa parafii na terenie której zamieszkuje Narzeczony przynajmniej 3 ostatnie miesiące.
Telefon Narzeczonego *
Adres e-mail Narzeczonego *
Data ślubu
MM
/
DD
/
YYYY
Preferencja terminu rozpoczęcia spotkań grupowych - można zaznaczyć wiele *
Required
Deklaracja RODO *
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie, moich danych osobowych tj. imię, nazwisko, parafia zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail w celu przeprowadzenia zapisów na katechezę przedślubną, weryfikacji obecności oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu katechezy przedślubnej.Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie.Poinformowano mnie o przysługujących mi prawach:Prawie do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących mnie danych osobowych.Prawie do sprostowania danych, usunięcia ich lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.Prawie do przenoszenia danych.Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (zawsze, jeżeli dane przetwarza kościelna publiczna osoba prawna) lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wyłącznie w sytuacji, gdy skarga dot. przetwarzania w zakresie nieobejmującym wewnętrznej działalności Kościoła).
Required
Deklaracja w związku z pandemią *
Zgłaszając chęć udziału w katechezie przedślubnej narzeczeni zobowiązani są do złożenia deklaracji, że nie przyjdą na umówione spotkanie jeśli: - u którejś z osób występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną ,- któraś z osób jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, - któraś z osób zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, - któraś z osób w ciągu tygodnia miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy