Sol·licitud del servei Pregó per Whatsapp

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  CONDICIONS DEL SERVEI PREGÓ PER WHATSAPP

  1.- Cada usuari podrà donar-se d'alta en el servei per només un número de mòbil. 2.- Els sol·licitants hauran d'estar empadronats, ser residents o nascuts en el municipi d'Atzeneta del Maestrat. 3.- Per donar-se de baixa d'aquest servei, o modificar el número de mòbil, l'usuari haurà de comunicar-ho a aquest Ajuntament. (Perquè l'alta en el servei es face efectiva, l'Ajuntament verificarà si l'usuari està empadronat, és resident o nascut en el municipi. En el cas que no es compleixen les condicions, no se'ls donarà d'alta en quest servei).

  DADES PERSONALS

  Les seves dades personals quedaran incloses en el fitxer mixt de l'Ajuntament d'Atzeneta del Maestrat, que es compromet a no fer un ús diferent a aquell pel qual han estat requerits, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades. Poden exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, i, si és necessari, d'oposició, a l'Ajuntament.
  This is a required question