ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ

  Captionless Image

  A. Ατομικά Στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. Προφίλ Επιχείρησης – Γενική Αξιολόγηση

  8.1 Αξιολόγηση της επάρκειας του εξοπλισμού της επιχείρησης 
  8.2 Αξιολόγηση της επάρκειας και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης 
  8.3 Αξιολόγηση των εκδηλώσεων – event που διοργανώνει η επιχείρηση 
  8.4 Πρόθεση σύστασης της επιχείρησης σε νέους χρήστες  
  Please enter one response per row

  Γ. Διερεύνηση Ζήτησης

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question