แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ส่วนงานบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ด้วย
ชื่อบริษัท *
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
โทร. *
Your answer
E-mail *
Your answer
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ *
ระดับความพึงพอใจ (5) = มากที่สุด (4) = มาก (3) = ปานกลาง (2) = น้อย (1) = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
การออกแบบเว็บไซต์สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
เว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน
เนื้อหา ข่าวสาร เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-book มีประโยชน์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms