American Arts Incubator Nepal: Participant Application Form | आवेदन फारम
NEW APPLICATION DEADLINE: March 7, 2019
For more information please contact:
Nepal Communitere Office,
Pulchowk, Lalitpur
Phone no: 01-5530229
Email: rachana@communitere.org

Incubator Schedule
Opening Artist Talk: April 5, 2019
Workshop and Project Development: April 6, 7, 11, & 12, 2019
Panel Review and Open House: April 25 - 27, 2019

Participant Profile
• An interest in technology, new media, and/or digital art. Experience in the arts is a plus. Being a self-identified artist is not required.
• A desire to learn from new perspectives and new tools
• A commitment to addressing women’s empowerment in your community
• A willingness to work and create in a collaborative environment
• Age 18+ (participants under 18 can apply but must be partnered with adults on projects)
• Women, people with disabilities, and representatives from marginalized communities are encouraged to apply

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

थप जानकारीको लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस्:
नेपाल कम्युनिटर
पुल्चोक, ललितपुर।
फोन नं: ०१- ५५३०२२९
इमेल : rachana@communitere.org

इन्क्युबेटर अनुसूची :

उद्घाटन कलाकार कुराकानी कार्यक्रम: अप्रिल ५, २०१९ (चैत्र २२ गते, २०७५)
कार्यशाला र परियोजना विकास: अप्रिल ६, ७, ११ र १२ २०१९ (चैत्र २३, २४, २८, २९ गते, २०७५)
पैनल समीक्षा र ओपन हाउस: २५ अप्रिल - २७, २०१९ (बैशाख, १२, १३, १४ गते, २०७६)

सहभागी प्रोफाइल

• प्रविधि, नयाँ मिडिया, र / वा डिजिटल कलामा रुचि छ। कलामा अनुभव भएमा थप प्राथमिकता। आत्म-पहिचान गरिएको कलाकार हुन आवश्यक छैन।
• नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ उपकरणहरूबाट सिक्ने इच्छा ।
• तपाईंको समुदायमा महिलाको सशक्ततालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता ।
• काम गर्ने इच्छा र सहयोगी वातावरणमा सिर्जना गर्न सक्ने ।
• उमेर १८ भन्दा माथि (१८ बर्ष भन्दा कम उमेर भएमा सहभागीहरू आवेदन गर्न सक्छन् तर परियोजनाहरूमा वयस्कहरूको साथ साझेदारी गर्नु पर्छ ।)
• महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, र पिछडिएका समुदायहरूको प्रतिनिधिहरू आवेदन गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
First Name | पहिलो नाम *
Last Name | थर *
Age | उमेर *
Gender | लिङ्ग *
What city or town do you reside in? | तपाईं कुन शहर वा शहरमा बस्नुहुन्छ? *
Email | इमेल ठेगाना *
Telephone Number | फोन नं *
Personal Website / Blog / Portfolio | निजि वेबसाइट / व्लग / पोर्टफोलियो
Education Level | शिक्षा स्तर *
Affiliation (organization, school, university, unaffiliated) | संस्था/ विधालय/ विश्व विधालयसंगको सम्बध्ता (भएमा) *
What sector(s) are you affiliated with? | तपाइ कुन क्षेत्रसंग सम्बध्द हुनुहुन्छ? टिक लगाउनुहोस। *
Required
Why are you interested in participating in American Arts Incubator? (max. 100 words) | तपाइ किन अमेरिकी कला इन्क्युबेटरमा भाग लिन चाहनुहुन्छ? (१०० शब्द) *
How have you addressed women's empowerment in your life and work? Please share any success stories and your role on the project(s). (max. 100 words) | तपाइले महिला सशक्तिकरणको लागि कुनै कार्य/ योगदान गर्नुभएको छ? छ भने तपाइको सफल कहानी/कार्य भुमिकाको ब्याख्या दिनुहोस। (१०० शब्द) *
How could art be used to address women's empowerment? (max. 100 words) | महिला सशक्तिकरणको लागि कलाको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ होला? (१०० शब्द) *
Please describe your artistic or creative practice, if you have one, including which mediums you work with. (max. 100 words) | तपाइको कलात्मक, रचनात्मक अभ्यासको बारेमा वर्णन दिनुहोस (भएमा)। (१०० शब्द) *
Please list any skills or expertise you are interested in contributing to group arts, science, and technology projects. (max. 100 words) | कृपया तपाइको कुनै शिप/कुशलता वा विशेषज्ञाता बारेमा लेखनुहोस जुन तपाइ कला समुहको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। (१०० शब्द) *
Which means of communication would be best for us to reach out to you? | तपाइसंगको सम्पर्कको लागि कुन संचार प्रविधि उपयुक्त हुन्छ? टिक लगाउनुहोस।
Clear selection
To help us plan the workshop, we would like to know what media technologies you have access to. Please select devices you own or can borrow: | दिइएका मध्य कुनकुन उपकरणहरू तपाइसंग छ अथवा प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ? टिक लगाउनुहोस। *
Required
Can you commit to attending 15 hours of workshop activities and 30 hours of project development between April 6 - 24? | के तपाइले (एपरील ६ देखि एपरील २४) चैत्र २३, २०७५ देखि बैशाख ११, २०७६ सम्म १५ घ०टा सम्मको वर्कसप workshop र ३० घ०टा सम्मको परियोजना विकासमा उपस्थित हुनसक्नुहुन्छ? *
How did you find out about this workshop? | तपाइले यस वर्कसप बारेमा कसरी सूचना पाउनुभयो? *
Required
What is your spoken English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | तपाइको बोलचाल अग्रेंजीको क्षमता बारेमा खुलाउनुहोस। १ देखि ५ मापन भित्रमा स्कोर गर्नुहोस। (यस कार्यक्रममा भाग लिन अग्रेंजी अनिवार्य छैन।) *
What is your written English ability? English is not required to participate in the incubator. (Scale of 1-5 from no knowledge to fluent) | तपाइको अग्रेंजी लेख्न सक्ने क्षमता बारेमा खुलाउनुहोस। १ देखि ५ मापन भित्रमा स्कोर गर्नुहोस। (यस कार्यक्रममा भाग लिन अग्रेंजी लेखन अनिवार्य छैन।) *
Please email your CV to rachana@communitere.org with the subject line "AAI Applicant CV" (maximum 2 pages) | कृपया तपाईंको बायो डाटा विषय रेखा "AAI Applicant CV" राखि rachana@communitere.org मा ईमेल गर्नुहोस् (अधिकतम 2 पृष्ठहरू)। *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZERO1. Report Abuse