Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027»
Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο (ΠΠ ΝΑ) 2021-2027 προβλέπεται να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις των νησιών της Περιφέρειας σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών όλων των Στόχων Πολιτικής της ΕΕ:
                Στόχος Πολιτικής 1:  Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας
                Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
                 Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας
                 Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
                 Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Οι συνολικοί πόροι που κατανέμονται στο ΠΠ ΝΑ 2021-2027 ανέρχονται στα €357,36 εκ., προϋπολογισμός αυξημένος κατά 2,1 φορές σε σχέση με το τρέχον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νότιο Αιγαίο 2014-2020.

Οι λοιπές ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας ικανοποιούνται με τη συνδρομή των επτά Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, των Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας, του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις πέντε επιλέξιμες Περιφέρειες της χώρας), του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, καθώς και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2021-2025.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας του σχεδιασμού του Προγράμματος είναι η εφαρμογή της εταιρικής σχέσης με την ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης των ενδιαφερόμενων εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης και υλοποίησης έργων, για την ανάλυση και τη διατύπωση παρατηρήσεων και την παροχή ανατροφοδότησης, με στόχο την εξειδίκευση των κατηγοριών δράσεων που θα προταθούν προς υλοποίηση στη βάση των επιλέξιμων δράσεων των Στόχων της Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 και την εξειδίκευση του προϋπολογισμού σε επίπεδο ειδικού στόχου.

Η διαδικασία διαβούλευσης συμπεριλαμβάνει και τη διακίνηση του σύντομου ερωτηματολογίου που ακολουθεί.
Ευχαριστούμε, εκ των προτέρων, για τον χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του και την παράθεση των απόψεων / προτάσεών σας, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην εξειδίκευση του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ *
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ *
ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-MAIL
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy