Rejestracja tytułów i streszczeń rozdziałów do monografii naukowej pt.: „Niepoznany genom, czyli najnowsze badania z zakresu biologii i diagnostyki molekularnej”
Intensywne badania prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach na poziomie molekularnym spowodowały znaczne zwiększenie naszej wiedzy oraz otworzyło szereg możliwości. Sekwencjonowanie całych genomów, które kiedyś wydawało się wręcz niemożliwe do zrealizowania, stało się coraz częściej wykorzystywane, w tym również przy badaniach trudnych w diagnozie rzadkich chorób. Oprócz tego, sekwencjonowanie fragmentów DNA w wielu krajach stało się powszechnym narzędziem diagnostycznym. Badanie genomu nie ogranicza się już tylko do prostych analiz genetycznych, coraz częściej prowadzi się kompleksowe badania z wykorzystaniem proteomiki czy transkryptomiki, co zwiększa wachlarz możliwości oraz nowych problemów badawczych. Celem monografii jest przegląd najnowszych badań z zakresu biologii i diagnostyki molekularnej. Zachęcamy do podzielenia się swoimi osiągnięciami oraz nadsyłania prac zarówno z zakresu technik analizy genomu, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, jak również przeglądu konkretnych jednostek chorobowych oraz najnowszych doniesień. Mile widziane będą zarówno prace badawcze, jak i przeglądowe.

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

W związku z wyjątkowym charakterem planowanej publikacji procedura doboru prac będzie wyglądała następująco:
– rejestracja tematów i abstraktów proponowanych przez autorów prac,
– weryfikacja i kwalifikacja nadsyłanych zgłoszeń przez koordynatorów procesu wydawniczego (w tym recenzentów) będzie odbywać się tuż po rejestracji tematów i abstraktów (w trybie ciągłym),
– wniesienie opłaty (tylko w przypadku akceptacji zgłoszenia), wysokość opłaty 279 zł (dotyczy jednego rozdziału, niezależnie od liczby autorów), istnieje możliwość otrzymania faktury (uwaga, niezbędne w przypadku finansowania publikacji ze środków uczelni – prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl),
– nadsyłanie prac w wersji elektronicznej przez autorów na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl oraz oryginałów oświadczeń autorów w wersji papierowej na adres biura Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin (szczegóły w mailu zwrotnym potwierdzającym akceptację tematu i abstraktu),
– recenzja prac i nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów,
– korekta językowa rozdziałów,
– skład, łamanie i publikacja książek w bibliotece cyfrowej (bc.wydawnictwo-tygiel.pl),
– wydruk wersji papierowych.

Po publikacji prace będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników bez logowania (open access).

Jednorazowo można zarejestrować tylko jeden temat. W przypadku chęci publikacji więcej niż jednego rozdziału w danej monografii (jednak nie więcej niż 3 tematy do jednego tytułu monografii), należy za każdym razem od nowa wypełnić formularz, podając wszystkie dane. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tytułu monografii.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym monografie@wydawnictwo-tygiel.pl.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Dane kontaktowe Autora
Podane dane są niezbędne do przyjęcia i rejestracji tematu, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu do monografii.
Pan/Pani *
Imię i Nazwisko *
Adres e-mail Autora *
Na niniejszy adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji pracy oraz korespondencja związana ze zgłoszonym rozdziałem.
Numer telefonu *
Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji.
Proponowany tytuł i abstrakt rozdziału
Podane poniżej informacje będą podlegać weryfikacji i ocenie, następnie zaś zostanie przesłana informacja do Autora pracy.
Tytuł w języku polskim *
Abstrakt w języku polskim *
1 500-2 000 znaków ze spacjami, krótkie streszczenie proponowanej pracy. Po akceptacji Autor zostanie poproszony o przesłanie pełnego tekstu rozdziału.
Akceptuję regulamin publikacji rozdziałów w monografii www.wydawnictwo-tygiel.pl/regulamin-publikacji/ *
Akceptuję politykę prywatności Wydawnictwa Naukowego TYGIEL sp. z o. o. zamieszczoną na stronie www.wydawnictwo-tygiel.pl/polityka-prywatnosci/ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy