แบบประเมินการใช้บริการเว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ *
สถานภาพผู้ตอบ *
โปรแกรมวิชา
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
5
4
3
2
1
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
มนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
ดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
5
4
3
2
1
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ ที่ต้องการให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. Report Abuse