7 KONGRES MŁODEJ SOCJOLOGII


Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska cykliczna konferencja naukowa skierowana do studentów i studentek wszystkich kierunków i typów studiów, zajmujących się tematyką socjologiczną lub z nią powiązanych. Ideą Kongresu jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń a także integracja młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych.

KMS to kilkadziesiąt wystąpień o bardzo różnorodnej tematyce zogniskowanych wokół kilkunastu paneli tematycznych obejmujących zagadnienia, które aktualnie zajmują młode pokolenie badaczy i badaczek aspektów, związanych z socjologią lub naukami pokrewnymi. Wystąpienia dotyczą szerokiej problematyki społecznej, od krytycznej analizy tego co dzieje się w życiu społeczno-politycznym Polski i świata, przez opisy antropologiczne, refleksje nad globalną wioską, aż po doświadczenia, problemy metodologiczne, na które natknęli się nasi koledzy prowadząc swoje badania.

Komitet organizacyjny 7 Kongresu Młodej Socjologii: kontakt.kms.uj@gmail.com
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question