વાલી મંડળના સભ્ય બનવા માટેની અરજી
પ્રતિ,
આચાર્યશ્રી,
શ્રી અને શ્રીમતી પી. કે. કોટાવાલા આર્ટ્સ કોલેજ - પાટણ.

હું નીચે માહિતી આપનાર, વાલી મંડળના સભ્ય તરીકે આપની સંસ્થામાં મારું નામ નોધવું છું. વાલી મંડળની કાર્યવાહીમાં હું સક્રિય ભાગ લઈશ તથા કોલેજના વિકાસ અને વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન અંગેના જરૂરી સૂચનો યથા યોગ્ય સમયે આપતો રહીશ.

વાલીની વિગતો :
નીચેની વિગતો ENGLISH કે ગુજરાતીમાં ભરી શકાશે.
વાલીનું પૂરું નામ : *
Your answer
વાલીની શૈક્ષણિક લાયકાત :
Your answer
વ્યવસાય :
Your answer
વ્યવસાયનું સ્થળ અને સરનામું :
Your answer
હાલનું રહેઠાણનું સરનામું :
Your answer
કાયમી સરનામું :
Your answer
મોબાઈલ નંબર :
Your answer
ઈ - મેઈલ
જો હોય તો.
Your answer
વિદ્યાર્થીની માહિતી :
વિદ્યાર્થીનું નામ : *
Your answer
વિદ્યાર્થીના અભ્યાસનું વર્ષ :
ex. 2016-17
Your answer
વિષય :
Your answer
રોલ નંબર :
Your answer
આપના સૂચનો :
આપના કિમતી સૂચનો અહીં આપો :
Your answer
નોંધ :
- જયારે કોલેજમાં વાલી મંડળની મીટીંગ રાખવામાં આવશે ત્યારે આપને જાણ કરવામાં આવશે, તે સમયે મીટીંગમાં અચૂક હાજર રહેવા વિનંતી.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms