TINJAUAN PAKAIAN KHAS MURID SEKOLAH
Profil Responden
Anda diminta memilih salah satu daripada klasifikasi pilihan yang disediakan. Kesudian anda memberikan maklum balas ini amat dihargai.
TINJAUAN PENDAPAT UMUM BERKAITAN PAKAIAN KHAS MURID SEKOLAH
Tinjauan ini mempunyai 5 bahagian yang perlu dilengkapkan.

Tujuan :
Tinjauan ini untuk mendapatkan pendapat umum berkaitan pakaian khas murid
sekolah, iaitu Pakaian Pengawas Sekolah, Pakaian Pengawas Pusat Sumber Sekolah dan Pembimbing Rakan Sebaya [PRS] serta warna kasut murid sekolah.

Objektif :
Memberi peluang kepada masyarakat umum untuk menyatakan pandangan berkaitan keseragaman pakaian khas murid sekolah.

Matlamat :
Menyeragamkan pakaian khas murid di semua sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia.
Jantina *
Umur *
Kategori Responden *
Sektor Pekerjaan *
Pendapatan *
Lokasi Kediaman *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy