แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ "คำไทยกับคนไทย"
กำหนดการ

การเสวนาทางวิชาการ (ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม)
12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
 13.00 – 13..15 น. พิธีเปิด
13.15 – 16.00 น. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง คำ: ร่องรอยความคิด ทิศทางสังคม
ผู้ร่วมเสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา
                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์
                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

15.15 – 17.00 น. การเสวนาทางวิชาการเรื่อง ใครสร้างคำ คำสร้างใคร
ผู้ร่วมเสวนา: รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข
                                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์
                                        อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข
                                        อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์
                                        อาจารย์รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล
                                       คุณหรรษา คำล้วน และคณะผู้จัดนิทรรศการ
     
นิทรรศการ (ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย)
17.30 น.                      พิธีเปิดนิทรรศการ ใครสร้างคำ คำสร้างใคร
18.00 น.                      ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019
สำหรับ งานวันภาษาไทยแห่งชาติในหัวข้อ “คำไทยกับคนไทย”
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
...........................................................................................................................

1. ผู้เข้าร่วมงานเสวนาจะต้องทำการคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้นเพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้น โดยทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ https://covidscreening.chula.ac.th 
2. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ที่มาร่วมงานเสวนาก่อนการขึ้นอาคาร โดยภาควิชาฯ จะส่งรายชื่อและผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง
3. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามห้องต่างๆ โดยเป็นแบบแท่นเหยียบเพื่อลดการสัมผัส
4. ติดตั้งแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อตามที่จับประตูและพื้นที่สัมผัสร่วมกัน
5. ติดประกาศให้ผู้เข้ามาใช้พื้นที่รับทราบถึงข้อกำหนดในการเข้าอาคารภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019
6. ติดประกาศให้ผู้ใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
7. วัดอุณหภูมิร่างกายกับเครื่องวัดอัตโนมัติและลงชื่อผู้เข้าใช้พื้นที่
8. ในการเข้ามาห้องจัดกิจกรรมการเสวนาได้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือ เว้น 1 ที่นั่ง

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ-สกุล *
โทรศัพท์มือถือ *
หน่วยงาน *
สถานภาพ
Clear selection
ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่าจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่มีผลเป็นลบก่อนเข้าร่วมกิจกรรม *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy