TRANSPORT ESCOLAR 2023/2024
Formulari de sol·licitud de transport escolar pel curs 2023/2024
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom i llinatges de l'alumne/a *
Matriculat/da al nivell:  *
Grup *
Telèfon de contacte (indicar a qui pertany: pare, mare...): *
Adreça (carrer, nº, població) *
Vol fer ús del servei de transport *
Graella horaris Transport Escolar 2023/2024
Ruta V23 Pla de na Tesa
Ruta V24 Es Caülls
Ruta i aturada ANADA: *
Ruta i aturada TORNADA: *
El pare/mare/tutor-a legal: *

EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL COL·LEGI

2.4.3 EL TRANSPORT ESCOLAR

2.4.3.1 Tindran el dret d'ús del transport escolar, els alumnes de PRIMÀRIA de les localitats amb distància superior a 3 Km. del Centre, sempre que es compleixen les següents NORMES:

1. Per utilitzar el transport serà necessari dur a la motxilla el carnet que acredita el seu ús o l'autorització provisional reglamentària. 

2. Es guardarà compostura, bon comportament i respecte entre els alumnes i cap a l’acompanyant que és la màxima autoritat i cap el conductor de l’autocar. 

3. No es faran accions que impliquin la distracció del conductor amb el conseqüent perill que això suposa.

4. Es respectarà la integritat del vehicle: tapisseria, cortines...

5. Els/les alumnes no es poden canviar de lloc durant el trajecte.

6. No es pot menjar ni beure dins l'autocar ni tirar cap tipus de brutícia en terra.

7. Està prohibit llençar objectes d'un costat a l'altre de l'autocar.

8. No es poden obrir les finestres sense permís de l’acompanyant/conductor.

9. Qualsevol canvi en l'ús del transport (canvi de parada, no utilització del transport d'anada o tornada, autorització per anar-se’n tot sol  des de la parada a casa seva etc.)  es comunicarà per escrit a l'agenda.


2.4.3.2 SANCIONS: NO RESPECTAR ALGUNES D'AQUESTES NORMES POT SER  SANCIONAT D'ALGUNA DE LES SEGÜENTS MANERES:

 A) Reparar els desperfectes que s'hagin provocat al vehicle.

 B) Retirada temporal de carnet , i per tant de l'ús de transport per un període de temps d'acord amb la falta comesa.

 C) Retirada definitiva del carnet per a tot el curs escolar. Recordam que l'ús del transport no és obligatori.

 D) En cas de pèrdua del carnet la renovació tindrà un recàrrec del 100%.

 E) Si la falta comesa es pot tipificar com a falta de les anomenades "Faltes de Convivència" o de les tipificades com a    "faltes greus", es seguirà el procediment general.

Sol·licita l'expedició de carnet per a ús de transport escolar pel curs 2023/2024 fent constar l'acceptació de les normes que regulen aquest servei. Així mateix queda assabentat que un ús incorrecte del transport o del carnet, pot significar la retirada temporal o definitiva del mateix, la qual cosa implica perdre el dret d'ús del transport escolar.  
Una vegada cumplimentat i enviat aquest formulari, heu de passar per la secretaria del centre durant el mes de setembre per signar-lo. En cas contrari, no podreu gaudir d'aquest servei.
Signatura pare/mare/tutor-a legal
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of CEIP BLANQUERNA. Report Abuse