Анкета-дослідження умов життя та якості громадських послуг у об’єднаній громаді НОВОБАСАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Шановні пані та панове!
Обсяг питань, якими може і повинна займатися об’єднана громада, регулюються нормами чинного законодавства. Серед них найважливішою є турбота про покращення умов життя у громаді, в тому числі підвищення якості послуг, що надаються жителям.
Анкета, яку Вам адресовано, дозволить органам місцевого самоврядування ознайомитись з поглядами і думками жителів нашої об’єднаної громади. Ми віримо, що отримані таким чином знання дозволять раді та іншим установам громади вдосконалювати громадські послуги і нададуть можливість планувати розвиток нашої спільноти. Результати будуть використані до створення стратегії розвитку громади – документу, який становитиме план діяльності органів місцевого самоврядування на найближчі роки.
Участь в опитуванні є добровільною. Ви можете відмовитися від відповідей на деякі запитання. У цьому випадку, будь ласка, просто пропустіть ці питання, на які з будь-яких причин не хочете відповідати.
Анкета повинна бути спільно заповнена усіма членами Вашої сім'ї - будь ласка, обговоріть відповіді і кожного разу зазначте ту відповідь, яка найкраще відображає погляди, що панують у вашому домі.
Ми дуже хочемо, щоб до нас повернулася якнайбільша кількість розданих анкет. Тільки тоді ми можемо визнати наше дослідження цінним і таким, що відповідає вимогам якісних соціологічних досліджень.
Анкета повністю анонімна - Ваші відповіді на питання є конфіденційними. Вся отримана інформація буде використовуватися виключно для формування узагальнених висновків. Жодним чином заповнена Вами анкета не буде доступною для широкого загалу. Після заповнення анкети, будь ласка, поверніть її особі, яка Вам її дала. За посередництвом цієї особи анкета потрапить до команди, яка відповідає за опрацювання результатів дослідження. Члени цієї команди зобов'язані зберігати службову таємницю, пов'язану з проведенням дослідження.
Заздалегідь дякуємо за Ваші час і зусилля, присвячені заповненню анкети. Віримо, що питання анкети виявляться для вас цікавими.
Результати дослідження будуть оприлюднені.

З повагою
в.о.сільського голови Гармата Віктор Михайлович

1. Загалом наскільки Ви задоволені чи незадоволені тим, що ПРОЖИВАЄТЕ В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ? *
2. Якби б у вас була така можливість, чи хотіли б Ви кудись ПЕРЕЇХАТИ – проживати в іншому місці, поза нашою об’єднаною громадою? *
3. Як загалом Ви оцінуєте факт створення нашої об’єднаної громади? *
4. Деякі громади в Україні вважаються БАГАТИМИ – мають багато грошей, завдяки яким можуть розвиватися і задовольняти потреби мешканців, про інші говорять, що вони БІДНІ та їм ледве вистачає на покриття щоденних витрат. Якою, на вашу думку, є наша об’єднана громада? *
5. Чи цікавитесь Ви ТИМ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ? *
6. Чи упродовж останніх трьох місяців комусь із членів вашої сім’ї доводилось: *
Так
Ні
- шукати інформацію на Інтернет - сторінці ради об’єднаної громади
- шукати інформацію у місцевих ЗМІ (преса, радіо, телебачення)
- спілкуватись з сусідами чи іншими особами про справи громади
- розмовляти з місцевим депутатом про якусь справу, яка стосується громади
- знайомитися з планами, рішеннями, протоколами чи іншими документами громади
- брати участь у зборах з представниками місцевого самоврядування
- шукати інформацію про заходи, організовані владою громади
7. На Вашу думку, влада об’єднаної громади ІНФОРМУЄ чи НЕ ІНФОРМУЄ мешканців про свою діяльність? *
8. Який з нижче перелічених способів інформування мешканців про діяльність органів влади об’єднаної громади Ви вважаєте найзручнішим (найкращим) для мешканців? *
Required
9. Чи, на Вашу думку, жителі нашої об’єднаної громади мають РЕАЛЬНИЙ ВПЛИВ на важливі рішення, що приймаються ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, чи вони позбавлені такого впливу? *
10. Просимо зазначити, чи на Вашу думку ВЛАДА ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ в цілому: *
11. Чи чули Ви про діяльність якоїсь громадської організації на території об’єднаної громади? *
12. Чи хтось із членів вашої сім’ї БЕРЕ УЧАСТЬ у роботі якоїсь громадської організації? *
12а. Якщо так, то чи ця організація (чи ці організації) реалізують якісь заходи НА ТЕРИТОРІЇ НАШОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ГРОМАДИ?
13. Як в цілому Ви оцінюєте співпрацю нашої об’єднаної громади з громадськими організаціями? Чи ця співпраця: *
14. Чи упродовж останнього року хтось із членів сім’ї вирішував якісь питання у раді об’єднаної громади? *
15. Як Ви оцінюєте адміністративні послуги, що надаються владою нашої об'єднаної громади? *
16. Як загалом Ви оцінюєте РОБОТУ службовців, які працюють у раді об’єднаної громади? (службовці – це працівники ради за винятком влади громади – тобто голови і депутатів ради громади) *
17. Як загалом Ви оцінюєте СТАВЛЕННЯ службовців об’єднаної громади ДО МЕШКАНЦІВ, які вирішують питання у раді? *
18. Як загалом Ви оцінюєте діяльність об’єднаної громади у контексті послуг, що надаються мешканцям структурами місцевого самоврядування? *
19. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (у кожному рядку просимо зазначити лише одну відповідь) *
дуже погано
скоріше погано
посередньо
скоріше добре
дуже добре
не знаємо
чистоту НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
чистоту РІЧОК, ОЗЕР, ВОДОЙМ
чистоту ПОВІТРЯ
якість ПИТНОЇ ВОДИ (у тому числі смак, запах, чистота)
наявність ПРИРОДИ в оточенні людини (парки, зелені зони та ін.)
догляд з боку державних установ за станом НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
естетику ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ (їхній вигляд)
чистоту ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЬ (напр. прибирання площ, парків, вулиць та ін.)
утримання КЛАДОВИЩ
Стан (роботу) КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
ВИВІЗ СМІТТЯ з домогосподарств
можливість СОРТУВАННЯ СМІТТЯ
20. Як часто упродовж останніх трьох місяців користувався ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ на території нашої об’єднаної громади той член сім’ї, який зазвичай пересувається таким видом транспорту? *
21. Як Ви оцінюєте В НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (у кожному рядку просимо зазначити лише одну відповідь) *
дуже погано
скоріше погано
посередньо
скоріше добре
дуже добре
не знаємо
можливість скористатися послугами ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади
наявність транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади
якість ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ на території громади
якість / стан ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
доступність ВЕЛОСИПЕДНИХ МАРШРУТІВ
безпеку на дорогах (наприклад: дорожня розмітка, знаки, освітлення)
придатність доріг для пішоходів у Вашій найближчій околиці (наприклад: наявність тротуарів, їх стан, нічне освітлення)
утримання доріг у зимовий період
22. Чи, на Вашу думку, прогулюватися ввечері поблизу місця проживання Вашої родини, загалом: *
23. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти дошкільного віку? *
23а. Чи дитина/діти ходять у дитсадок?
24. Чи серед членів сім’ї є дитина / діти шкільного віку? *
24a. Якщо так, то просимо вказати тип школи (шкіл), яку відвідує(ють) дитина(діти): (можливі кілька відповідей)
25. Як ви оцінюєте У НАШІЙ ГРОМАДІ: (у кожному рядку просимо зазначити лише одну відповідь) *
дуже погано
скоріше погано
посередньо
скоріше добре
дуже добре
не знаємо
доступність ШКІЛ
якість навчання у ШКОЛАХ
доступність ДИТЯЧИХ САДОЧКІВ
якість навчання у ДИТЯЧИХ САДОЧКАХ
доступність ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
доступність ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
якість послуг ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
доступність ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах
якість ПОЗАУРОЧНИХ ЗАНЯТЬ у школах
доступність РІЗНОМАНІТНИХ ФОРМ цікавого дозвілля для дітей та молоді
26. Як Ви оцінюєте матеріальну ситуацію Вашого домогосподарства? *
27. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ об’єднаній ГРОМАДІ: (у кожному рядку просимо зазначити лише одну відповідь) *
дуже погано
скоріше погано
посередньо
скоріше добре
дуже добре
не знаємо
діяльність УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
пристосованість громадських будівель до потреб ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
можливість користуватися ПОСЛУГАМИ ПО ДОГЛЯДУ, фінансованими громадою
ДОПОМОГУ, що надається УСТАНОВАМИ ГРОМАДИ особам, що перебувають у важких матеріальних умовах
ДОПОМОГУ, що надається ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ особам, які перебувають у важких матеріальних умовах
зацікавленість установ громади проблемами ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ
доступність послуг ФАХОВИХ ЛІКАРІВ
діяльність АПТЕК(И)
28. Як Ви оцінюєте участь членів сім’ї у житті об’єднаної громади (участь у публічних заходах, святах, фестивалях, спільних ініціативах жителів та ін.)? Просимо зазначити лише одну відповідь: *
29. Як Ви оцінюєте У НАШІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ ГРОМАДІ: (у кожному рядку просимо зазначити лише одну відповідь) *
дуже погано
скоріше погано
посередньо
скоріше добре
дуже добре
не знаємо
діяльність БУДИНКІВ КУЛЬТУРИ (напр. пропозиції, активність)
діяльність БІБЛІОТЕК (напр. пропозиції, активність)
можливість участі у спортивних заходах ЯК ГЛЯДАЧ
можливість активно ЗАЙМАТИСЯ спортом
можливість брати участь ЯК ГЛЯДАЧ/СЛУХАЧ у КУЛЬТУРНОМУ житті (напр. переглядати вистави, виступи, слухати концерти та ін.)
можливість БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (напр. співати у хорі, грати в ансамблі, відвідувати заняття з образотворчого мистецтва та ін.)
можливість активної УЧАСТІ в різноманітній громадській діяльності (напр. у громадських організаціях)
ДОСТУПНІСТЬ (існування) МІСЦЬ, в яких дорослі можуть проводити свій вільний час поза домом (напр. клубів, центрів, кав’ярень та ін.)
доступ до місць відпочинку та відновлення (відпочинку на лоні природи) у безпосередній близькості від вашого місця проживання
доступність Інтернету
30. Як загалом Ви оцінюєте безпеку у місцях загального користування у нашій об’єднаній громаді? Зазвичай тут: *
31. Скільки осіб нараховує Ваше домогосподарство – тобто, скільки осіб з найближчої родини мешкає з Вами під одним дахом (враховуючи усіх)? *
32. Яким є ДЖЕРЕЛО(a) ДОХОДІВ того члена сім’ї, який заробляє найбільше? Просимо вказати основні джерела доходів цієї особи – можливі кілька варіантів відповідей *