Aplikimi online per Akreditim

Forma duhet te plotesohet me shenimet e sakta, dhe ne fund te klikohet Submit.
Luteni qe te gjitha shenimet ti plotesoni sepse per ndryshe nuk eshte i mundur akreditimi, eshte kerkese e organizatorit!
Nese keni ndonje problem me aplikim ju lutem kontakoni:
jeton.rudari@gmail.com, +377 44 209 188
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question