PREVERJANJE ZNANJA IZ MATEMATIKE - 3. LETNIK
Email address *
Preveri svoje znanje in ugotovi ali si pripravljen na novo šolsko leto! :)
Pravilna je samo ena izmed ponujenih možnosti.
1. naloga
5 points
Captionless Image
2. Poenostavi!
5 points
Captionless Image
3. Poenostavi!
5 points
Captionless Image
4. Reši enačbo!
5 points
Captionless Image
5. naloga
5 points
Captionless Image
6. naloga
5 points
Captionless Image
7. Izračunaj ploščino enakokrakega trapeza, danega s podatki: a = 20 cm, c = 12 cm.
5 points
8. naloga
5 points
Captionless Image
9. Enakostranični valj s polmerom 6 cm ima enako prostornino kot kocka. Na milimeter natančno izračunaj, koliko meri rob kocke.
5 points
10. Izračunaj naklonski kot premice y = 5x - 8.
5 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy