Braňme Sinopsis, součást akademické obce
Vážený pane rektore,
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

se znepokojením sledujeme právní kroky, které v současné době podniká společnost Home Credit proti projektu Sinopsis.

V reakci na článek Trampoty českého krále úvěrů v Říši středu (https://sinopsis.cz/trampoty-ceskeho-krale-uveru-v-risi-stredu/) (vyšel i na serveru Hlídací pes pod názvem Čínská média: český Home Credit zaměstnává 23 000 vymahačů dluhů, přednost mají vojenští veteráni), který vychází z článků v čínském investigativním tisku, hrozí Home Credit autorům textu veřejně žalobou (https://www.homecredit.cz/tiskove-zpravy/vyzva-za-obsah-webu-www-sinopsis-cz-k-odstraneni-protipravniho-stavu-a-poskytnuti-moralni-satisfakce) kvůli údajným lžím, manipulacím a útokům na tuto společnost.

V tomto kontextu čteme s jistým překvapením vysvětlení Sinopsis (https://sinopsis.cz/vztah-projektu-sinopsis-a-ff-uk-praha/) o tom, že spolupráce s univerzitou je pouze neformální.

V prvé řadě se domníváme, že údajně chybné údaje v daném článku je možné řešit jiným způsobem, např. žádostí o opravu. Způsob, jakým společnost užívá právní kroky, vyvolává dojem, že chce spíše zastrašit své kritiky. Když se společnost Home Credit měla stát partnerem Univerzity Karlovy, vzbuzovalo to otázky, zda jedním z cílů není právě umlčování kritických hlasů dotýkajících se působení této společnosti, ať už s ohledem na předmět jejího podnikání, nebo s ohledem na působení na čínském trhu. Současné kroky dávají bohužel obavám zapravdu; a vzhledem k vztahu HC a PPF, která vstoupila na český mediální trh nákupem TV Nova, budí hlubší znepokojení ohledně budoucnosti veřejné diskuse v ČR.

Projekt Sinopsis, na kterém pracují sinologové a sinoložky působící na Katedře sinologie FF UK, představuje jeden z nejlepších příkladů tzv. třetí role univerzity v českém prostředí. Přináší potřebnou analýzu chování Čínské lidové republiky a Komunistické strany Číny a zprostředkovává českému čtenáři nepříliš dostupný diskurz čínských médií. Zejména v době, kdy jsou evidentní globální ambice této velmoci dotýkající se i české či evropské politiky, například v souvislosti se zaváděním nových technologií, představuje kritické a přitom odborně fundované informování o Číně velice významnou veřejnou službu.

Z tohoto důvodu považujeme za velmi důležité, aby se v současné situaci právního nátlaku vůči Sinopsis jak Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, tak celá Univerzita Karlova postavily za badatele a badatelky působící v projektu Sinopsis a bránily je plnou vahou své autority a v případě potřeby také s odbornými a finančními zdroji, kterými univerzita disponuje. Pro Univerzitu Karlovu jako nejstarší a nejslavnější českou univerzitu představuje tato situace příležitost ukázat, že ochraňuje akademické svobody a podporuje kritickou diskuzi.
Vzhledem k nedávné kontroverzi týkající se společnosti Home Credit a především skandálu s neprůhledným prouděním čínských peněz na univerzitu by to měla být pro univerzitu i vítaná příležitost k alespoň částečné nápravě své poškozené reputace.

Vážené akademické senáty obou institucí, vážený pane rektore, vyzýváme vás tímto k tomu, abyste jasně vystoupili na obranu projektu Sinopsis a abyste zdůraznili sounáležitost a podporu ze strany fakulty a univerzity vůči tomuto projektu.

S pozdravem,

Eleni Akritidu, podnikatelka
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D., Katedra sociální a kulturní antropologie, UPa
Mgr. Daniel Arnošt, ÚVT UK
Doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK/Ústav mezinárodních vztah
RNDr. Vlastimil Babka, Ph.D., absolvent MFF UK
Bc. Jana Baierova, pracovnice v kulture
Nikola Balaš, FHS UK
Mgr. MgA. Daniela Baráčková, umělkyně
prof. Pavel Barša, Ústav politologie FF UK
prof. Milena Bartlová, CSc., historička umění, UMPRUM
Pavel Bartoník, projektový manažer
Bc. Martin Bartoš, Studia nových médií
Ing. Jan Bartošek, poslanec PČR
Mg. Vojtěch Bažant, Ústav českých dějin FF UK / Centrum medievistických studií AV ČR a UK
Mgr. Olga Bažantová, Filosofický ústav AV ČR
MgA. Vojtěch Bárta, doktorand DAMU
Mgr. Adrien Beauduin, absolvent FSV UK
Mgr. Pavel Bek, Ph. D., AHMP
Mgr. Michal Bělka, novinář, absolvent IKSŽ FSV UK
PhDr. Marie Bendová, absolventka FF UK, doktorandka 3. LF UK
Michael Beníšek, Ph.D., Katedra středoevropských studií FF UK
Ondřej Beran, Ph.D., Centrum pro etiku (Katedra filosofie), FF UPCE
Mgr. Zdeněk Beránek, advokát
RNDr. Aleš Bezrouk, Ph.D., Ústav lékařské biofyziky, LFUK HK
Jan Bičovský, Ph.D., Ústav srovnávací jazykovědy, FF UK
Ing. et Ing. Jan Bieber, bývalý zaměstnanec ZO a SBD FF UK
PhDr. Richard Biegel, Ph.D, Ústav pro dějiny umění FF UK
Jan Bierhanzl, Ph.D., FHS UK
Oto Binhack, PF UK
Mgr. Jolana Blažíčková, Ústav asijských studií, FFUK
Hana Blažková, Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK
Bc. Eva Blahová, absolventka sinologie FF UK
Mgr. Petr Bláha, M.A., koreanista
Ivan Bok, produkční
Mgr. Matouš Bořkovec, absolvent FSV UK
PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D., Katedra sociální a kulturní antropologie FF UPa
MgA David Böhm, AVU Praha
Jindrich Brejcha, PhD., AV ČR
MgA. et MgA. Lukáš Brychta, KTK DAMU
Ondřej Buddeus Ph.D., absolvent, AVU
Mgr. Jiří Bulan, absolvent FSV UK
Josef Bulín, FMEA moderator, Plzeň
Aleš Bulva, Grafik
MgA Marie Butula Cichá, dramaturgyně
Mgr. MgA. Ivo Bystřičan, filmový dokumentarista
Mgr. Miloslav Caňko, absolvent FF UK
MgA. Olga Věra Cieslarová, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FFUK
Bc. Iva Cimalová, studentka FF OU
doc. Ondřej Císař, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK, Sociologický ústav AV ČR
Bc. Adam Cironis, student, Národní muzeum
Mgr. Iveta Coufalová, KHI FF UP, ÚGS FF UK
Mgr. Ondřej Crhák, Ústav světových dějin, FF UK
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D., ÚČNK FF UK
Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., Přírodovědecká fakulta UK
doc. Jakub Čapek, Ústav filozofie a religionistiky, FF UK
Kateřina Čapková, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Helena Čapková, MA, Ph.D., historička umění a japanoložka, Ritsumeikan University, Kyoto
Karel Čada, Ph.D., Institut sociologických studií FSV UK
Mgr. Bohumil Čáp, ČMKOS
Jiří Čermák, truhlář
Bc. Patrik Čermák, ČZU
Mgr. Lukáš Čermák, Ph.D., Ústav molekulární genetiky AV ČR
Bc. Barbora Čermáková, student KPCH UP
Michaela Černá, studentka FFUK
Mgr. Milena Černá, absolventka Katedry slavistiky FF UK
MUDr. Marek Čierny, lékař
Martin Čihák, FF UK
Jan Čižinský, učitel, starosta, poslanec, Praha
Valentina Dani, doktorandka, FF UK
Bc. Ivo Denemark, student pedagogiky FF UK
Petr Devera, technicko-obchodní zástupce
Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D. et Ph.D., FHS UK / Ústav dějin umění AV ČR
Mgr. Hana Diringerová, lektorka češtiny, absolventka FF UK
PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, FSV UK
Martin Divíšek, student MFF UK
Jana Dlouhá, PhD., Centrum pro otázky životního prostředí UK
Táňa Dluhošová, PhD, Orientální ústav AV ČR
Kryštof Dobeš, student, 3. LF UK
Ondřej Dočekal nezaměstnaný
RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
Mariya Dobra, studentka, FF UK
Mgr. et Mgr. Martina Dobrovolná, socioložka, absolventka FSS MU
Radim Dohnal, ekonom
MgA. Tomáš Doruška
Petr Doskočil, student, FF MUNI
Mgr. Mark Dostalík, Matematický ústav UK, MFF UK
Lenka Doubravská, PhD, PřF UK
Bc. Jana Dubská, FF UK
Mgr. Jan A. Dus, Th.D., Centrum biblických studií, FLÚ AV ČR
Veronika Dvorská, student, FF UK
Mgr. Lukáš Dvořáček, PřF UK
Bc. Alžběta Dyčková, student, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
Eduard Eck, student, FF UK
Sára Englišová, FF UK
Mgr. Kateřina Ešnerová, Ústav translatologie FF UK
Mrg. Jan Faber, překladatel, DGT
Martin Fafejta, Ph.D., FF UP Olomouc
Mgr. Katarína Feriančíková, Katedra sinologie FF UK
Albert Ferkl BA, lektor ŠJ
Mgr. Martin Fér, evangelický farář, Poděbrady
Mgr. Jakub Fiala, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Prokop Fialka, KBV FF UK
Dominik Filip, Student FHS UK
MgA David Fišer, volná noha
Mgr. Matěj Fixl, doktorand na FHS UK a pracovník v sociálních službách
pplk. Mgr. Otakar Foltýn, doktorand FF UK
Mgr. Robert Franěk, státní úředník
PhDr. Veronika Frantová, Ph.D., Institut sociologických studií, FSV UK
Mgr. Petr Frinta, FHS UK
Mgr. Karel Fröhlich, OSVČ
prof. Masako Ueda Fiedler, Department of Slavic Languages, Brown University
Petr Fojtík, živnostník
Marie Foltýnová, Ph.D., Galerie hlavního města Prahy
Mgr. Kateřina Gajdošová, doktorandka, Katedra sinologie FFUK
Mgr. Karel Gargulák, FSV UK
Ing. Josef, Gečnuk, FJFI ČVUT
Mgr. Ondřej Geppert, National Chengchi University Taipei
Mgr. Petr Gojda, absolvent Katedry divadelní vědy a Ústavu románských studií
Martin Goll, bývalý student FF UK
Šárka Grauová, Ph.D., FF UK
Vojtěch Grufík, student KGK Kyjov
MUDr. Tereza Gueye, 1.LF UK, Klinika rehabilitačního lékařství
Kateřina Habrmanová, sales administration
prof. Tomáš Halík, Th.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
Kristina Hamplová, studentka FF UK
Mgr. Sára Handlová právnička v Axa Assistance
Mgr. Martin Hanker, Ústav asijských studií FF UK
Veronika Hanzalová, FF UK
Mgr. Jan Hanzlík, absolvent Katedry historie FF UK
Filip Hausknecht, FF UK
Bc. Petr Hauzírek, absolvent FF UK
Lukáš Havlena, fotograf
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D., Katedra sociologie FF UP
Václav Havlíček, pracovník v Raiffeisenbank a.s.
Ing. Tereza Havlová, studentka KALD DAMU
Mgr. Jiří Hedánek, Th.D., Ph.D., ThV, OSVČ, překladatel
Mgr. Václav Hejhal, programátor
Bc. Helena Marie Hendrych, Zámecké návrší Litomyšl
Zora Hesova, MA, PhD, FF UK
Mgr. Johana Heřmánková, doktorandka FF UK
Ing. Jan Heřmanský, OSVČ
David Heyrovský, MFF UK
Adam Hübsch, student Právnické fakulty UK
MUDr. Marek Hilšer, 1.LF UK
Mgr. Kateřina Hipská, absolventka FFUK
Ing. Adam Hladký, zdravotnické poradenství, Brno
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., Collegium Europaeum FFUK & FLÚ AV ČR
Ing. Lucie Hlaváčková, překladatelka, Kralupy nad Vltavou
Mgr. Jitka Hlaváčková, Ph. D., Galerie hlavního města Prahy
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D., University of Birmingham
MgA. Haruna Honcoop, doktorandka FAMU, absolventka katedry sinologie na FFUK
PhDr. Jaroslava Hoffmannová, historička a archivářka
PhDr. Jiří Holba, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
Bc. Kajetán Holeček, student, FF UK
Bc. Tadeáš Hollan, absolvent Přf MU
Ing. Jan Hostaša, Ph.D., vědecký pracovník, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Faenza, Itálie
MgA. Jiří Honzírek, Divadlo Feste
doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D., IMS FSV UK
Doc. Juraj Horváth, Vysoká škola umeleckoprůmyslová Praha
Mgr. Barbora Hourová, absolventka FF UK
Mgr. Tomáš Hrabal, absolvent FI MUNI
Dana Hradcová, Ph.D., FHS UK
Mgr. Matouš Hrdina, FSV UK
Adam Hrivňák, FSV UK
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D., Orientální ústav AV ČR
Michal Zachar, lektor, Praha
Ing. Radmila Hudcová, živnostník
Petra Hynčíková, Český rozhlas
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, administrátorka, Práh jižní Morava
Mgr. Jan Charvát, Ph.D. et M.A,. IPS FSV UK
doc. Radek Chlup, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Bc. Michal Chmela, překladatel, novinář
Ing. Ludek Chmela, IT OSVC, Pardubice
Anna Chocová, studentka PF UK
Mgr. Monika Chovancová, úřednice
Mgr. Petr Chowaniec, dispečer
Mgr. Šimon Grimmich, ÚFaR, FF UK
Mgr. Jan Chromý, Ph.D., ředitel Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Ing. Petr Jakubec, penetrační tester
Ing.arch. Magdalena Jakubkova
Matyáš Jakubů, student FF UK
Doc. Jiří Janák, Český egyptologický ústav FF UK
Mgr. Anna Jančaříková, absolventka FF a FSS MU
PhDr. Michal Janata
Mgr. Marek Jandák, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Doc. Mgr. Vít Janeček, FAMU
Mgr. Viktor Janiš, překladatel
Mgr. Jakub Jehlička, FF UK a RWTH Aachen
ing. arch. Tomáš Jenček
Mgr. Pavla Jenková, DiS., občanská aktivistka
Libor Jelen, Ph.D., PřF UK
MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., KALD DAMU
Ing. Jan Jokl, krajinářský architekt
prof. Pavel Jungwirth, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D., absolvent PřF UK, Regionální rozvojová agentura Vysočina Jihlava
Mgr. Markéta Kabůrková, Th.D., Archin Národního muzea
Jiří Kadlec, rámař
Mgr. Ida Kaiserová, Ph.D., absolventka FSV UK
Vratislav Kadlec, překladatel
Mgr. František Kalenda, FHS UK
Irena Kalhousová, PhD., FSV UK
Mgr. Miroslav Kalous
Mgr. Roman Kanda, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
Mgr. Nikola Karasová, doktorandka, Fakulta sociálních věd UK
Ing. Michal Karásek, programátor
MgA. Pavel Karous, Ph.D., vedoucí Ateliéru sochy, Škola současného umění Scholastika
Ing. Vlastimil Karlík, ekolog, Arnika z.s.
Mgr. Alena Kingham, Gymnázium Jana Keplera
Bc. Adéla Klečková, vedoucí analytička Společně pro Česko
Mgr. Eva Klíčová, Ph.D., Host
BcA. Julie Klimentová, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D., sinolog, Orientální ústav AV ČR
Hedvika Klímová, studentka FF UK
doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D., FJFI ČVUT
PhDr. Kateřina Kloubová, Fulbrightova komise
Mgr. Antonín Knížek, Přf UK, student
Mgr. Kateřina Kňapová, Ústav politologie FF UK
Mgr. Tomáš Koblížek Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Tomáš Kočnar, absolvent PřF UK
Martin Kodada, student FF UK
Ing. Pavel Kolouch, sympatizant na volné noze
Mgr. Michael, Komm, Ph.D., absolvent MFF UK
MgA. Lubomír Konečný, akademický pracovník, FMK UTB
doc. PhDr. Ota, Konrád, Ph.D., IMS FSV UK
Mgr. Jan Kolář, doktorand ÚČLK FF UK
Bc. Stanislav Kolařík, šéfredaktor serveru politicon.eu, FF UPCE
Lumír Kolíbal, nakladatel, Praha
doc. PhDr. Vojtěch, Kolman, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Zuzana Kolmanová, DiS., sociální pracovník, ÚP ČR
Doc. Ivana Kolzbachová, katedra filozofie FF MU
Mgr. Marcel Koníček, doktorand, Ústav asijských studií FF UK
Eliška Konývková, studentka FF UK
Čestmír Kopecký filmový a televizní producent
František Kopřiva, poslanec
PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D., býv. zaměstnanec FF MU Brno
Daniel Korbel; manager; Bluecom s.r.o.
Anna Korytářová, studentka PřF MUNI
PhDr. Diana Kosslerová, absolventka FF UK
PhDr. Daniela Kováčová, PhD., Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Adéla Kovaříčková, Katedra botaniky PřF UK
Mgr. Johana Kotišová, Ph.D., FF UK a FSS MU
Valter Kotterba, důchodce
RNDr. Alice Koubová, PhD., Filosofický ústav AVČR
Mgr. Jakub Kožíšek, kytarista
Ondřej Krása, Ph.D., Katedra filosofie FF Univerzita Pardubice
Mgr. Eva Krásová, Ph.D., Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK
František Kratochvíl, Katedra asijských studií, FF UP
Jonáš Kreisinger, student FHS UK
MgA. Katerina Krejcova, studentka, CEU
Kateřina Krejčí, Česká televize
Jan Kremer, Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR a UK
Vít Kremlička, literát
Bc. Martin Kroupa, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Mikuláš Kroupa, Paměť národa
Ing. Jana Krumpholcová
Josef Kružík, Ph.D. FHS UK
Bc. Pavel Křeček, FF UK
Mgr. Matyáš Křížkovský, Ústav politologie FF UK
Mr. Petr Kubala, Sociologický ústav AV ČR
Mgr. Tomáš Kubart, Ústav pro českou literaturu, AV ČR
Bc. Vilém Kubáč, student FF a KTF UK
prof. Michal Kubát, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Hana Kubátová, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Aleš Antonín Kuběna, výzkumný pracovník a bionerd, Farmaceutická fakulta UK & Ústav teorie informace a automatizace - AV ČR
Marek Kučera, IT
Mgr. Monika Kučerová, absolventka FF MU
MgA. Jan Kuděj
JUDr. Katarina Kukanova, PF UK
Bc. Jan Kukaň, programátor
Mgr. Martin Kulich, advokát
Benjamín Kunc, student, KPS FF UK
Mgr. Michal Kunc, absolvent ISS FSV UK
Mgr. Petr Kupka, Ph.D., Katedra antropologie FF ZČU
Mgr. Pavel Kurfürst, Centrum pro výuku cizích jazyků LF UP
Fil.dr Anežka Kuzmičová, Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK / Stockholms universitet
MgA. Robin Kvapil
Luciana Kvapilová, UKN: student UMPRUM
Jan Kvíz, student PřF a UMPRUM
MgA. Zuzana Kynčlová, učitelka
Bc. Adéla Lachoutová, studentka antropologie, FF ZČU
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D., Český egyptologický ústav FF UK
Petr Lang, Prague Security Studies Institute
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně PSP ČR
Mgr. Kateřina Lánská, EDUin, Člověk v tísni
Michal Láznička, Ústav obecné lingvistiky FF UK
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Mgr. Filip Lexa, Katedra sinologie FF UK
Anna Libánská, studentka FF UK
BcA. Vladimír Líbal, důchodce
doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR a Katedra sociologie FF UK
Mgr. Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR
Jan Lipavský, poslanec, Piráti, asbsolvent IMS FSV UK
prof. Pavel Lipavský, CSc., MFF UK
Jan Liška, IT konzultant
PhDr. Vladimír Liščák, CSc., vědecký pracovník, Orientální ústav AV ČR
Mgr. Štěpán Lohr, absolvent, Ústav politologie FF UK
Mgr. Terezie Lokšová, Katedra sociologie, FSS MU
Mgr. Marta Lopatková, Vietnamistika, FFUK
Adam Lorenc, diplomat, MZV ČR
Adam Lorenz, MSc., United Nations ESCWA
Mgr. Michal Louč, Političtí vězni.cz
Bc. Iveta Lysoňková, absolventka Ústavu politologie FF UK
David Machek, PhD., Universität Bern
Bc. Kristýna Machová, MDIF
Helena Machovcová, překladatelka
Ing. Jakub Mareš, úvěrový analytik
Josefína Marková, studentka FF UK
Marek Martinovský, student, FSV UK
Mgr. František Martínek, Ph.D., Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
Anna Martínková, studentka FF a PedF
Mgr. Libuše Martínková, Th.D., Katedra religionistiky HTF UK
Mgr. Daniel Marván, absolvent MFF UK
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D., Ústav filozofie a religionistiky FF UK
Lukáš Matoška, absolvent FF UK
Michaela Matoušková, studentka FF UK
Mgr. Barbora Maturová, absolventka FF UK, překladatelka
RNDr. Petr Mareš Ph.D., SCIENCE IN, absolvent PřF UK
Ing. Tomáš Mazák, programátor
Ing. Petr Mazur, evangelicky kazatel
Bc. Ondřej Mazura, absolvent HTF UK
Mgr. Klára Mičkalová, absolventka FF UK, ERM Protection Coordinator, Afghánistán
Vanda Michalská, studentka AVU
Mgr. Lucie Mikolajková, překladatelka
Bc. Markéta Mikšovská, studentka, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Vladimír Mikulka, Svět a divadlo
Andrea Michalcová, MA, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
Mgr. Jiří Michalík, Ph.D., Vojenská akademie Vyškov
Petr Minarčík, projektový manažer
Kateřina Mladá, studentka MFF UK
Yuliya Moskvina
Šárka Motanová, studentka 3.LF UK
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. , Katedra veřejné a sociální politiky, FSV UK
Tamara Moyzes, doktorandka, AVU
Bc. Cyril Mrázek, student FF UK
Petra Musilová, studentka FHS UK
Bc. Jakub Múčka, Encyklopedie migrace, FF UK
Mgr. Sabrina Muchová, FF UK
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D., ČEgÚ FF UK
Lucia Najslova, PhD, Lecturer in European Politics, UPCES, CERGE-EI/Charles University
David Navrátil, student FSV UK
Olga Navrátilová, Ph.D., katedra filosofie UK ETF
Vladimír Naxera, Ph.D., FF ZČU
Mgr. Zdeněk Nebřenský, Ph.D., Německý historický ústav ve Varšavě
Mgr. Jan Netopil, IT analytik/programátor
Ing. Filip Neuhäuser, student NMgr. KTF UK
Mgr. Arnošt Novák, Ph.D., FHS UK
MgA. Jakub Filip Novák, architekt
Mgr. MgA. Marek Novák, filmový producent
Mgr. Lukáš Novák, absolvent FF UK, konzultant a překladatel
Ondřej Novotný, student, FF UK
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D., FSS MU
doc. Marek Omelka, MFF UK, KPMS
Ondřej Olšanský, student/výzkumník, CEVRO Institut
Mgr. Jan Ort, doktorand na FF UK
Mgr. Jakub Otčenášek, Ph.D., VŠE
Rebeka van Overloop, Člověk v tísni
Jiří Palounek, IPS FSV UK
Mgr. Martina Pařízková, Amnesty International
Barbora Paulová, studentka, Ústav politologie, Ústav germánských studií
Luboš Pavlovič, publicista
Doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD., Ústav pro klasickou archeologii, FF UK
Martin Pehal, PhD, Ústav filosofie a religionistiky, FF UK
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., Filosofický ústav AV ČR
Kateřina Peterková, studentka FF UK
Bc. Kryštof Petrásek, student SNM FF UK
Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D., FHS UK
Mgr. Miroslav Pešek; Gymnázium Jana Keplera
Mgr. Honza Petružela, Ph.D., šéfredaktor Divadelní revue
Bc. František Pfann, student, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Topi Pigula, publicista
Linda Piknerova, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni
Pavel Piňos, absolvent FSS MUNI
MgA. Eva Pírová
doc. JUDr. Petr Pithart, Katedra politologie a sociologie, PF UK
Mgr. Ina Píšová, FF UK
Zuzana Piussi
RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.
Ing. Jan Adam Plaček, Centrum podpory inovací, VŠB-TU Ostrava
Luboš Plamitzer, student MFF UK
Magdalena Platzova, spisovatelka
Bc. Veronika Pleskotová, FF UK
Petr Pleticha, MSc., IES FSV UK
Mgr. Karolina Plicková, DAMU
Mgr. Marek Pocestný, absolvent FF UK
PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D., Katedra historie FF Univerzity J.E.Purkyně v Ústí n. L., absolvent UK Praha 1986-1992
Ing. et Mgr. Martina Pokorná, Business Analytik, Morosystems
PhDr. Antonín Pokorný, manažer ve společnosti PSA
Mgr. Marek Pokorný, PLATO
Mgr. Jiří Pondělíček, FSV UK
Bc. Vit Pomikalek, Project Manager
doc. Pavel Pospěch, PhD., Masarykova univerzita
Jakub Potůček, právník
Mgr. Marek Pour, absolvent KPS FF UK
Jakub Prašivka, FSV UK
Mgr. Jakub Pražák, IPS FSV UK
Bc. Pavlína Prágrová, FF ZČU
Mgr. Petr Prášek, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Matěj Prášil, FSV UK
Mgr. Tomáš Procházka, KALD DAMU
PhDr. Martin Profant, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Mgr. Jan Prokeš, překladatel
Mgr. Daniel Prokop, Fakulta sociálních věd UK
Mgr. Adéla Provazníková, Katedra Blízkého východu FF UK
Bc. Ivana Průchová, M. A., absolventka FF UK, historička
Mgr. Petr Přerovský, učitel ZŠ, metodik prevence
Marie Přibylová, doktorandka ÚTRL FF UK
Ing. Martin Přidal, IT headhunter
prof. Martin Putna, literární historik, FHS UK
Ing. Radek Půda, podnikatel
doc. Justin Quinn, PhD, KAN FPE ZČU
Martin Rabas, PřF UK
PhDr. Dušan Radovanovič, absolvent
Jan - Matěj Rak, hudebník
doc. PhDr. Jan Randák, Ph. D., Ústav českých dějin FF UK
Irena Reifova, Ph.D., FSV UK
Tereza Reichelová, FF UK
Pavel Revický, ZZS HMP, FNKV
Olga Richterová, Ph.D., poslanecká sněmovna, absolventka FF UK
prof. Pavel Ripka, FEL ČVUT
RNDr. Hana Ripková PhD. ředitelka Komise J. Williama Fulbrighta v ČR
Martin Ritter, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Petr Roupec, IT manažer
MgA. Jan Rous, AVU v Praze
Ladislav Roušar, student Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Vladimír Roztočil, knihkupec vv
Doc. Břetislav Rychlík, JAMU
Barbora Řepková, studentka FF UK
Mgr. Hana Řepová, psychoterapeutka
Kryštof Říha, Sociologie FF UK
Helena Sadílková, Ph.D., FFUK
Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR v.v.i.
Bc. Tomáš Schejbal, FF UK
Doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D, Katedra informatiky, FEI, VŠB-TU Ostrava
Kamila Schewczuková, studentka, FF UK
Mgr. Tomas Schilla, FN Motol
Bc. Alfréd Schubert, student, FF UK
Ing. Tibor Schwarz, DiS., lektor v ekovýchově a ochraně přírody, koordinátor, Chrudim
Mgr. Jitka Schormová, absolventka FF UK
Mgr. Jana Segi Lukavská, ÚČLK FF UK
Mgr. Jana Sehnalkova, Ph.D., FSV UK
Mgr. Veronika Sellnerová, ÚMV / TA ČR
doc. Oldřich Semerák, MFF UK
Tereza Simandlová, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
doc. Jakub Sirovátka, Dr.phil, Katedra filosofie a religionistiky, TF JCU
Benjamín Skála, Evangelická akademie
Mgr. Vilém Skopal, katedra religionistiky, Universita Pardubice
doc. Marek Skovajsa, FHS UK, FF UK
Miroslav Skuček, státní zaměstnanec, Praha
PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D., Ústav politologie FF UK
Ing. Marek Sluka, architekt, Praha
Mgr. Jiří Smlsal, Národní muzeum
Mgr. Marianna Smlsalová, Ústav pro jazyk český
doc. PhDr. Filip Smolík, PhD., Psychologický ústav AV ČR a Ústav obecné linvistiky FF UK
doc Jiří Sobotka akad. soch. Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Bc. Michael Sochor, student, FF UK
Mgr. Linda Sokačová, absolventka FSV UK, socioložka
Mgr. Josef Spilka, AOPK ČR, absolvent PřF UK
Monika Stachová, FF UK, FHS UK
Martin Staněk, Ph.D., GFÚ AV ČR
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK
Robert Stojanov, PhD, PEF Mendelu
Zdeněk Strnadel, Středisko volného času Rýmařov
Mgr. Luboš Studený, ÚHSD FF UK
Jiří Suk, Ph.D., DSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mgr. Marek Suk, doktorand na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK
Šimon Suk, student FF UK
Otakar Svítek, ÚTF MFF UK
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. Filosofický ústav AV ČR
Jiří Sýkora, MUC., student, 3. LF UK
Vladimíra Sýkorová, zastupitel, státní zaměstnanec, MUP Praha
Mgr. Michal Synek, Centrum teoretických studií
Mgr. Stanislav Synek, Ph.D., FHS UK
PhDr. Hana Synková, Ph.D., Univerzita Pardubice, absolventka FF UK
RNDr. Mgr. Luděk Šafařík, MFF UK
Mgr. Martin Šanda, historik umění, absolvent FF UK
Bc. Štěpán Šanda, student FSV a FF UK
Bc. Daniel Ševečka, absolvent FF UPOL, student PrF UK v Praze
Mgr. Andrea Šíchová, doktorandka KPS FF UK
Ondřej Šiman, manažer, Praha
Vojtěch Šimák, student FF UK
Mgr. Jan Šimbera, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, PřF UK
Mgr. Michal Šimek, absolvent Evangelické teologické fakulty UK
Petr Šimon, PhD, softwarový konzultant
PhDr. Martin Šimsa, Ph.D., FF UJEP, Ústí nad Labem
Mgr. Jakub Šindelář, doktorand, IMS FSV UK
PhDr. Richard Šípek, Ph.D., ÚISK FF UK, Národní muzeum
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., AVU
Mgr. Milan Škobrtal, NPÚ
Bc. Martin Škop, FSV UK a PF UK
Mgr. Josef Šlerka, Ph.D., Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Ing. Václav Šmilauer, Ph.D., filozof a programátor na volné noze
RNDr. Tereza Šmejkalová, geolog
Mgr. Martin Šorm, Ústav českých dějin FF UK a Filosofický ústav AV ČR
Zuzana Špoutilová, FHS UK, FF UK
Mgr. Marie Štefanidesová, absolventka FF MU
Zuzana Štefková Ph.D., FFUK
Jan Štern, producent
Mgr. Jan Štern, MHMP
Marina V. Šternová, revue Prostor
Mgr. Ondřej Štěpánek, doktorand, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D., ÚFAL, MFF UK
Filip Štoček
Ondřej Švec, Ph.D., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
Lea Takacs, PhD, Katedra psychologie, FF UK
Lucie Taraldsen Medová, Ph.D., Ústav českého jazyka FF MUNI
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D., PřF UK
Mgr. et Mgr. Hana, Tenglerová, Sociologický ústav AV ČR
Mgr. Eva Tenzin, absolventka indologie FF UK
Veronika Teryngerová, Mgr., FHS UK
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D., FF UK
MuDr. Róbert Tirpák, FIPP
Rani Tolimat, překladatel, novinář
Mgr. Marcel Tomášek, MA, FHS UK, FA ČVUT
Bc. Kateřina Tomíčková
Petr Tomíšek, redaktor
PhDr. Mgr. Blanka Tomková, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Dětský domov Racek
Jan Tošovský, dramaturg Činohry ND
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D, FF ZČU
Viet Anh Tran, FF UK
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., Ústav pro českou literaturu AV ČR
Vladislav Trkal, OSVČ
Prof. Jan Trlifaj, KA MFF UK
Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D., 3. LF UK, přednosta Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK
Michaela Trtíková Vojtková, absolventka PřFUK, a FF UK, socioložka
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK
Filip Turek, výtvarný umělec a designér, Praha
Marek Tyleček, student FF MUNI
Bc. Helena Urbanová, DiS., pracovnice v sociálních službách, Člověk v Tísni, o.p.s. Plzeň
prof. RNDr. František Vácha, Ph.D., proděkan PřF JU, absolvent PřF UK, poslanec PSP ČR
Matěj Valošek, student, Ústav asijských studií FF UK
Mgr. Václav Valtr, doktorand na FF UK
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D., Ústav religionistiky FF MU
Mgr. Martina Vančáková, psycholožka, absolventka FF UK
Kateřina Vaňková, dělnice, Foxconn Kutná Hora
Mgr. Michaela Vašáková, absolventka FF UK, VOŠG a SPŠG Hellichova
Mgr. Ondřej Váša, Ph.D., FHS UK
Bc. Jonáš, Verner, FSV UK
Martina Veverková, socioložka, absolventka FF UK
Mgr. Anna Marie Vinaricka, absolventka ISS FSV UK
ThDr. Petr Jan Vinš, FF UK a HTF UK
Mgr. Zuzana Vlasatá, zástupkyně šéfredaktora Deníku Referendum
Bc. Jan Vlček, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Mgr. Martina Vokáčová, Ústav germánských studií FF UK
Mgr. Michal Vokurka, ÚČD FF UK, HÚ AV ČR
Lucie Vondrysová, studentka FF UK
Ing. Tomáš Votruba, Eurac Hradec s.r.o.
Ondřej Wachsmuth
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., emeritní ústavní soudkyně
Mgr. Václav Walach, Ph.D., Ústav politologie FF UK
Mgr. Marie Wichterlová, Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Mgr. Jitka Wirthová, ISS FSV UK
Mgr. Alžběta Wolfová, FHS UK
Michal Zachar, lektor, Praha
RNDr. Peter Zamarovský, CSc., ČVUT Praha
Mgr. Michal Zahálka, absolvent Katedry divadelní vědy FF UK
Mgr. Jakub Záhora, Ph.D., Institut politologických studií FSV UK
Karel Zdarsky FN Motol
PhDr. Eva Zdařilová, absolventka FF UK
Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D., ÚHV FF UK
Ing. Antonín Zelinka, důchodce
Marek Zemánek, Ph.D., Ústav asijských studií, FF UK
Anežka Zezuláková, studentka, Ústav asijských studií FF UK
Mgr. Richard Zika, Ph.D., FHS UK
PhDr. Ladislav Zikmund-Lender, Katedra teorií a dějin umění FaVU VUT
Dalibor Zíta, Český rozhlas
Bc. Kryštof Zvolánek, absolvent FI MUNI, student FMK UTB, FAMU
BcA. Adéla Zrzavá, grafička, Praha
Jiří Žádník, FSV UK

Další podpisy postupně přidáváme.

Přidejte se: Jméno, příjmení, titul, pracoviště
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy