Zákoník práce – závazná přihláška
Konference Klubu personalistů
Zákoník práce: Porušení pracovních povinností – důvody pro rozvázání pracovního poměru

Datum konání: 28.05.2019
Místo konání: Praha 1, ČSVTS, Novotného Lávka 5
Email address *
Účastník
Jméno, příjmení, titul *
Your answer
Datum narození: *
MM
/
DD
/
YYYY
Místo narození: *
Your answer
Pracovní zařazení: *
Your answer
Úředník zařazen do úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.: *
Telefon: *
Your answer
Zaměstnavatel: *
Your answer
Fakturační adresa zaměstnavatele: *
Your answer
IČ (DIČ): *
Your answer
Další požadavky nebo poznámky pro organizátory akce:
Your answer
Další informace
V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, volejte na tel.: +420 222 511 152.

Účastnický poplatek: 3.590 Kč + 21 % DPH.
Cena pro úředníky ÚSC bude z důvodu akreditace osvobozena od DPH.

Pro přihlášky přijaté od 03.05. platí cena 4.990 Kč bez DPH.
Smluvní ujednání – obchodní podmínky
1. Objednatel se zavazuje, že závaznou přihlášku na vzdělávací akci nebo konferenci (dále jen „akci“) zašle nejpozději do termínu uvedeném na webových stránkách u dané akce.

2. Pořadatel prohlašuje, že objednatel může sebe nebo jinou osobu (dále jen „účastník“) přihlásit přímo prostřednictvím webových stránek, nebo e-mailem (info@klub-personalistu.cz), případně si přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou. Výjimečně si může objednatel přihlášku zajistit telefonicky u pořadatele, ale tuto přihlášku pak musí zaslat dodatečně v písemné podobě, nejpozději však v termínu telefonicky dohodnutém s pořadatelem.

3. Odesláním přihlášky objednatel potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4. Pořadatel se zavazuje, že přihlášení účastníci akce budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Pořadatel se zavazuje, že písemně vyrozumí objednatele o přijetí přihlášky.

5. Pořadatel vyrozumí zároveň objednatele (případně jím vyslané účastníky), kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybranou akci a nabídne jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.

6. Smluvní strany souhlasí, že při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) bez řádné omluvy na akci, provedené nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce, nebude přihláška zrušena a objednatel obdrží fakturu, kterou je povinen uhradit. Objednávka bude zrušena pouze na základě písemného zrušení přihlášky, doručené pořadateli nejpozději 6 pracovních dnů před konáním akce. Za přihlášeného účastníka může objednatel vyslat náhradníka.

7. Platební podmínky:
* Po obdržení přihlášky pořadatel zaregistruje objednatele (účastníka) do seznamu účastníků dané akce. Nejpozději v den konání akce vystaví pořadatel všem přihlášeným účastníkům fakturu, kterou obdrží každý účastník elektronicky, nejpozději do 3 pracovních dnů po uskutečnění akce.
* Objednatel se zavazuje, že platbu provede na číslo účtu pořadatele 107-4106150267/0100.
* Nebude-li objednatelem faktura uhrazena v termínu splatnosti, bude mu zaslána upomínka. V případě, že objednatel nebude reagovat ani na upomínku, bude platba vymáhána přes advokátní kancelář včetně penále a odměny advokáta.
* V ceně za akci je zahrnuto drobné občerstvení pro účastníky.
* Cena seminářů uvedená u daného kurzu je vždy bez DPH (DPH činí 21%).
* V případě, že se jedná o vzdělávací akci akreditovanou u Ministerstva vnitra ČR dle zákona 312/2002 Sb. nebo rekvalifikační kurs akreditovaný MŠMT a jsou splněny podmínky pro osvobození od DPH, bude jako konečná cena fakturována cena bez DPH. Splnění podmínek pro osvobození určuje pořadatel.

8. Při zrušení akce pořadatelem bude zasláno vyrozumění o zrušení akce.

9. Pořadatel se zavazuje, že oznámí objednateli a přihlášeným účastníkům nejpozději 5 dnů před konáním akce e-mailem informace o případné změně místa či data konání semináře, o změně lektora, nebo o zrušení semináře, v naléhavých případech, kratších, než pět dnů oznámí tyto změny e-mailem i telefonicky.

10. Pořadatel předá účastníkovi vzdělávací akce osvědčení o účasti na vzdělávací akci.

11. Odesláním přihlášky na kurz objednatel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Smluvní ujednání – souhlas *
Udělení souhlasu se smluvními podmínkami.
Poskytnutí souhlasu
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je pro nás důležité. Osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem níže uvedeným.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: *
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání informací o akcích Klubu personalistů, vystavení daňových dokladů, tisku osvědčení o účasti na akci.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy