แบบฟอร์มรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามความเป็นจริง
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขประชาชนนักเรียน *
วัน เดือน ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ *
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน *
ที่อยู่-บ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ *
ความสามารถพิเศษ *
ชื่อ-นามสกุลบิดา
เลขประชาชนบิดา
อายุบิดา
อาชีพของบิดา
รายได้ต่อปีของบิดา
เบอร์โทรศัพท์บิดา
ชื่อ-นามสกุลมารดา
เลขประชาชนมารดา
อายุมารดา
อาชีพของมารดา
รายได้ต่อปีของมารดา
เบอร์โทรศัพท์มารดา
ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง
ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน
Clear selection
เลขประชาชนผู้ปกครอง
อายุผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครอง
รายได้ต่อปีของผู้ปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy