LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR - SONDAŻ OPINII
Szanowni Państwo,
prowadzimy sondaż opinii, które staną się podstawą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2021-2027. LSR obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca działający na tym terenie może wypełnić ankietę. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą obszaru działań  Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Państwa opinie są anonimowe.
Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 20 minut.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju!

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Sign in to Google to save your progress. Learn more
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE NASTĘPUJĄCE SPRAWY (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
dobry dostęp do infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
dogodny dostęp do usług publicznych
dostęp do różnorodnych usług komercyjnych
lokalna współpraca
rozwój przedsiębiorczości i zróżnicowanej gospodarki
troska o włączenie osób ze szczególnymi potrzebami
stosowanie innowacyjnych rozwiązań
zaangażowanie osób młodych i tworzenie sieci społeczności
upowszechnienie wykorzystania rozwiązań cyfrowych
zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska i poprawy klimatu
gotowość do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej
zrównoważone gospodarowanie zasobami (żywność, woda, energia itp.)
świadomość konsumentów (czytanie etykiet, świadome zakupy)
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE KIERUNKI DZIAŁAŃ (0 – nieważne, 5– najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
budowanie lokalnej tożsamości bazującej na aktywizacji społecznej
wykorzystanie miejscowych zasobów
wykorzystanie wiedzy, innowacji i rozwiązań cyfrowych
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE OBSZARY ROZWOJU (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
atrakcyjna i zrównoważona turystyka
przedsiębiorczość i zrównoważona lokalna gospodarka
włączanie i integrowanie społeczności i organizacji społecznych
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE CZYNNIKI JAKOŚCI ŻYCIA - sprzyjające dobrym warunkom schronienia, edukacji i zdrowia (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
Mieszkania i podstawowe usługi
Opieka zdrowotna
Edukacja
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE CZYNNIKI JAKOŚCI ŻYCIA - sprzyjające mobilności, dostępności, ofercie pracy i konsumpcji, życiu społecznemu i kulturalnemu (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
Transport
Łączność i technologie cyfrowe
Praca
Konsumpcja
Przestrzeń publiczna
Walory kulturalne
UWAŻAM ZA SZCZEGÓLNIE WAŻNE CZYNNIKI JAKOŚCI ŻYCIA - sprzyjające dobremu życiu w zielonym środowisku (0 – nieważne, 5 – najważniejsze). Proszę zaznaczyć jedno pole w każdym wierszu. *
0
1
2
3
4
5
Zielone środowisko
Obszary chronione
OCENIAM SWOJE KOMPETENCJE CYFROWE W OBSZARACH JAKO (proszę zaznaczyć właściwe pole, jedno w każdym wierszu): *
nie mam
słabe
raczej słabe
raczej dobre
dobre
INFORMACJA i DANE
KOMUNIKACJA i WSPÓŁPRACA
TWORZENIE TREŚCI CYFROWYCH
BEZPIECZEŃSTWO
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
MOJE KOMPETENCJE W PRZYSZŁOŚCI (proszę zaznaczyć właściwe pole, jedno w każdym wierszu): *
nie zamierzam rozwijać
zamierzam rozwijać
INFORMACJA i DANE, w tym identyfikacja, lokalizacja, pobieranie, przechowywanie, organizacja i analiza informacji cyfrowych, zdolność oceny ich wartości, znaczenia i celu
KOMUNIKACJA i WSPÓŁPRACA, w tym komunikacja w środowiskach cyfrowych, udostępnianie zasobów za pomocą narzędzi internetowych, łączenie i kontakt z innymi, współpraca za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, interakcja i uczestnictwo w działaniach społecznościowych i sieciach, świadomość międzykulturowa
TWORZENIE TREŚCI CYFROWYCH, w tym tworzenie i edytowanie nowych treści; integracja i ponowne przetwarzanie dotychczasowej wiedzy i treści; tworzenie nowych pojęć, treści cyfrowych i programowanie; rozumienie, poszanowanie i stosowanie prawa własności intelektualnej i licencji.
BEZPIECZEŃSTWO, w tym ochrona osobista, ochrona danych, ochrona tożsamości cyfrowej, środki bezpieczeństwa, bezpieczne i zrównoważone użytkowanie
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW identyfikacja potrzeb i zasobów cyfrowych, podejmowanie świadomych decyzji, co do wyboru odpowiednich narzędzi cyfrowych w zależności od celów i potrzeb
WYKORZYSTUJĘ SWOJE KOMPETENCJE CYFROWE W OBSZARZE (proszę zaznaczyć właściwe pole, jedno w każdym wierszu) *
nigdy
sporadycznie
co najmniej raz w miesiącu
co najmniej raz w tygodniu
codziennie
edukacja
sprawy codzienne
finanse
relacje z bliskimi
praca i rozwój zawodowy
zdrowie
realizacja zainteresowań
zaangażowanie obywatelskie
religia i potrzeby duchowe
JAK WYOBRAŻASZ SOBIE SWOJĄ GMINĘ ZA 25 LAT?
CZYM WARTO SIĘ KIEROWAĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM?
JAKIE POTRZEBY LUDZI, FIRM I ORGANIZACJI SĄ WAŻNE?
CZYM DYSPONUJEMY? CO MOŻEMY WYKORZYSTAĆ? CO CHCEMY CHRONIĆ?
JAKICH ZMIAN PRAGNIEMY? CO DO NICH PROWADZI?
CO MOŻEMY ZROBIĆ? W CZYM CHCEMY WSPÓŁDZIAŁAĆ?
CO SIĘ NAM UDAJE? Z CZYM SOBIE RADZIMY? W CZYM JESTEŚMY DOBRZY?
CO SIĘ NAM NIE UDAJE? Z CZYM SOBIE NIE RADZIMY?
Płeć *
Wiek *
Miejsce  zamieszkania *
Gmina *
Wyksztalcenie *
Status na rynku pracy *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy