Bahagian Perkhidmatan Rujukan & Penyelidikan, Perpustakaan Hamdan Tahir

PUSM/4/110

  Borang Penilaian Program Pendidikan Pengguna

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.Kefahaman saya sebelum mengikuti program ini
  2.Kefahaman saya selepas mengikuti program ini
  3.Program ini sangat berkaitan dengan keperluan saya
  4.Penyampaian fasilitator jelas dan mudah difahami
  5.Fasilitator menjawab soalan dengan jelas dan berkesan
  6.Nota yang ditunjukkan/diberikan jelas dan komprehensif(jika berkaitan)
  7.Masa untuk program ini adalah mencukupi
  8. Kemudahan tempat dan peralatan membantu kelancaran program
  9.Tahap kepuasan saya mengenai program ini secara keseluruhan
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Semakan 3/1012