Συριανό Καρναβάλι- Φόρμα συμμετοχής ομάδας 2020
Αίτηση συμμετοχής καρναβαλικής ομάδας.
Δηλώσεις συμμετοχής έως 31/01/2020

Email address *
Συριανό Καρναβάλι - "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ" 2020
Σύλλογος ή ομάδα που αντιπροσωπεύεται *
Συμπληρώστε τον πολιτιστικό ή αθλητικό σύλλογο, σύλλογο γονέων & κηδεμόνων, παρέα που συμμετέχει
Τίτλος θέματος καρναβαλικής ομάδας *
Συμπληρώστε τον τίτλο του θέματος που θα παρουσιάσετε στο Συριανό Καρναβάλι "Γεώργιος Σουρής" 2020
Περίληψη του καρναβαλικού θέματος *
Περίληψη του σκεπτικού του θέματος που έχετε επιλέξει για το Καρναβάλι του 2020. Αποστείλετε αντιπροσωπευτική φωτογραφία του θέματος σας στο email politismos@syros-ermoupolis.gr.
Ιστορικό καρναβαλικής ομάδας *
Συμπληρώστε ένα σύντομο ιστορικό της πορείας της καρναβαλικής σας ομάδας στα χρόνια που συμμετέχει στο Συριανό Καρναβάλι.
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ.   Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ  ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ Προϋποθέσεις σύστασης καρναβαλικής ομάδας • Εκπροσωπείται από δύο άτομα άνω των 18 ετών. • Έχει πυρήνα από οκτώ επιπλέον ενήλικα άτομα. • Είναι τουλάχιστον 10μελής ομάδα. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται ειδική έγκριση. • Ο μέγιστος αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν σε ενήλικη ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 130 μέλη • Δεν υπάρχει όριο συμμετοχής παιδιών στην παιδική ομάδα. Την επίβλεψη και ευθύνη των παιδιών φέρουν οι γονείς ή άλλα άτομα στα οποία οι γονείς εμπιστεύθηκαν τα τέκνα τους στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ενηλίκων δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των παιδιών για τη διατήρηση του παιδικού χαρακτήρα της ομάδας. Κατάθεση σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού • Τη   δήλωση αποδοχής του  παρόντος εγγράφου. • Τη δήλωση συμμετοχής στην παρέλαση και σε όποιες άλλες δράσεις του Συριανού Καρναβαλιού, επιθυμεί να συμμετάσχει η ομάδα. • Τη δήλωση χρήσης ιδιόκτητου άρματος ή ιδιόκτητης κινούμενης κατασκευής και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. • περίληψη του σκεπτικού του θέματος π.χ. τι παρουσιάζει, τι συμβολίζει, τι σατιρίζει, από τι υλικά είναι, τι είναι χειροποίητο κ.λ.π. προκειμένου να περιγράφεται σωστά στο site και στις παρουσιάσεις ή όποιες αναφορές προκύψουν όπως επίσης και φωτογραφία της στολής που θα παρουσιάσει. Όχι πάνω από 100 λέξεις (με cd ή email) • Σε περίπτωση χρήση πλατφόρμας ιδιοκτησίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης είναι υποχρεωτική η σύναψη χρησιδανείου. Προϋποθέσεις σχετικές με το θέμα και την αμφίεση • να μην έχουν δηλωθεί ήδη από άλλη ομάδα • να παρουσιαστούν στην επίσημη Τελετή Παρουσίασης  Στολών Συριανού Καρναβαλιού Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Για αρτιότερη διοργάνωση και προβολή του θεσμού του Συριανού Καρναβαλιού "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ" το Τμήμα Πολιτισμού & Τουρισμού παρακαλεί τις καρναβαλικές ομάδες να βοηθήσουν παρέχοντας τις παρακάτω πληροφορίες: • Να καταθέσουν εμπρόθεσμα  τη συμμετοχή τους με συμπληρωμένα υποχρεωτικά όλα τα έντυπα που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πολιτισμού. • Να υπογράψουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας , όλα  τα έντυπα συμμετοχής τους με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία που τους ζητούνται. • Η μουσική που χρησιμοποιεί το κάθε άρμα θα πρέπει να είναι συντονισμένη με το Ραδιόφωνο που αναμεταδίδει τη παρέλαση. • Οι εκπρόσωποι από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να εκπροσωπούν την ομάδα έναντι του φορέα διοργάνωσης και όλων των λοιπών φορέων. • Κάθε Εκπρόσωπος μεταβιβάζει την ιδιότητά του, μόνο με γραπτή δήλωσή και των δύο εκπροσώπων και μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολιτισμού. • Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δυο Εκπροσώπων της καρναβαλικής ομάδας, προ της λήξεως των εκδηλώσεων, για τα διακριτικά του (ονομασία -αριθμός κ.λ.π.) πραγματοποιείται κλήρωση  και ο αποχωρών υποχρεούται να πάρει νέο αριθμό και προαιρετικά νέα  ονομασία. Προ της κληρώσεως, και οι δύο Εκπρόσωποι οφείλουν να ορίσουν τους νέους εκπροσώπους τους που θα συνυπογράψουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. • Επίσης, η καρναβαλική ομάδα οφείλει να  διατηρεί κατάσταση εγγραφών των μελών της καρναβαλικής ομάδας η οποία  θα είναι στη διάθεση του φορέα αν κριθεί σκόπιμο.Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ ΟΤΙ: 1. Θα τηρήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τους νόμους του κράτους. 2. Θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Συριανού Καρναβαλιού πλήρως και ομοιόμορφα  ενδεδυμένα. 3. Θα τηρήσουν το παραπάνω πλαίσιο συμμετοχής στην Τελετή παρουσίασης στολών και στις παρελάσεις: ◦ Χρησιμοποιούν μόνο την «πύλη» εισόδου που θα τους έχει υποδειχθεί με συνέπεια στην ώρα προσέλευσης. ◦ Τηρούν την σειρά παρέλασης που θα τους υποδειχθεί και θα ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων ροής παρέλασης. ◦ Δεν προκαλούν προβλήματα στη ροή της παρέλασης με συνεχόμενες στάσεις, αργό ρυθμό  και μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.  • Δεν επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια της παρέλασης, να εισχωρούν στα μέλη τους άτομα μη μεταμφιεσμένα ή μερικώς μεταμφιεσμένα ή από άλλες καρναβαλικές ομάδες. • Δεν επιτρέπουν την χρήση ζώων στις παρελάσεις για την ασφάλεια αυτών. • Δεν χρησιμοποιούν δική τους μουσική στις παρελάσεις. • Δεν θα επιχειρήσουν να παρελάσουν με άρμα το οποίο δεν έχει εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή. • Δεν θα επιτρέπουν την  χρήση χημικών ή άλλων βλαβερών ουσιών στην ομάδα τους. • Δεν θα επιτρέψουν φαινόμενα απρεπούς συμπεριφοράς στους συντελεστές της διοργάνωσης (υπεύθυνους ροής, επιτροπές, εθελοντές, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, φωτογράφους κλπ) • Αν αποφασίσουν να μην συμμετάσχουν  στις παρελάσεις θα πρέπει μία εβδομάδα νωρίτερα να δηλώσουν στο Γραφείο Πολιτισμού την ματαίωση της συμμετοχής τους. • Δεν θα χρησιμοποιήσουν τρόπους προβολής της ομάδας τους, που ρυπαίνουν το νησί καθ’ οιονδήποτε τρόπο. • Δεν θα χρησιμοποιήσουν για κανένα λόγο τα επίσημα λογότυπα του Συριανού Καρναβαλιού. • Δεν θα προβούν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων του Συριανού Καρναβαλιού.Δ. ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ • Η σειρά, με την οποία παρελαύνουν οι καρναβαλικές ομάδες, καθορίζεται από την Επιτροπή Πολιτισμού, με ενδεικτικά κριτήρια την αισθητική διαδοχή των στολών,  τις τεχνικές ή άλλες ανάγκες της παρέλασης. • Η Παρουσίαση της καρναβαλικής ομάδας θα γίνεται με λάβαρο (νούμερο & το θέμα στολής) ως προπομπός της ομάδας στην παρέλαση.Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Η αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων κρίνεται απαραίτητο για τη συμμετοχή των Ομάδων στις εκδηλώσεις του Συριανού Καρναβαλιού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση τυχόν ατυχήματος ουδεμία ευθύνη βαρύνει το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, καθ΄ όσον η συμμετοχή και η κίνηση στις καρναβαλικές εκδηλώσεις γίνεται με πλήρη γνώση των προϋποθέσεων και των τυχών κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από τη συμμετοχή αυτή και τους οποίους κινδύνους έχουν σταθμίσει και αποδέχονται δια της υπογραφής του παρόντος εγγράφου. Η συμμετοχή ανηλίκων παιδιών τελεί πάντα υπό την επίβλεψη και ευθύνη ενηλίκων γονέων ή άλλων ατόμων στα οποία οι γονείς εμπιστεύθηκαν τα τέκνα τους. Οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν με εισήγηση της Επιτροπής Πολιτισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο. *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PKDE. Report Abuse