สมัครสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก (นักเรียน)
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
(หากพบปัญหาติดต่อครูธีรภัทร ภัทรสกล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา)
Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล (เช่น สมหมาย รักการเรียน) *
Your answer
เลขประจำตัวนักเรียน (เช่น 00001) *
Your answer
ชั้นเรียน (เช่น 101) *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ชื่อ-นามสกุลเดิม (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล)
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลัก (ไม่ต้องเว้นหรือใส่ขีด) *
Your answer
วันเดือนปีเกิด (เช่น01/04/2545) *
Your answer
สมัครสอบชั้น *
เลขที่ใบประกาศธรรมศึกษาชั้นตรี - โท (ปท****/****)
Your answer
สอบได้ที่สำนักเรียน/คณะจังหวัด
Your answer
ปี พ.ศ. ที่สอบผ่านชั้นตรี - โท
Your answer
โรงเรียน
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ (ถ้ามี)
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy