Формулар за пријаву КМЕ
Email address *
Име и презиме
Your answer
Организатор континуиране едукације:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Назив организатора:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Адреса организатора (улица, број, поштански број, град):
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Име и презиме организатора КЕ:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Број телефона организатора КЕ:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Е-маил адреса:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Назив програма КЕ (кратак, јасан и довољно информативан):
Your answer
Континуирана едукација је „online“
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Ако је Да, лоцирана је на:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Ако тест није „online“ дефинишите начин спровођења тестирања:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Да ли се програм КЕ поново акредитује?
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Ако је одговор на претходно питање ДА, наведите новине у поново акредитованом програму КЕ:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Наведите акредитациони број програма КЕ који се поново акредитује:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Предложени датум и место првог одржавања програма КЕ:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Предложени остали датуми и места одржавања програма КЕ:
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР
Your answer
Циљна група:
Наведите цену КЕ за слушаоца
Your answer
Који су едукативни циљеви програма?
Your answer
Која знања ће стећи учесници?
Your answer
Број питања у тесту
Your answer
Дужина трајања решавања теста
Your answer
Датум:
MM
/
DD
/
YYYY
Потпис руководиоца континуиране едукације:
Your answer
Кратки подаци о садржају теста
Your answer
Литература неопходна за припрему кандидата за решавање теста
Your answer
Приступ литератури
Your answer
Одлука органа надлежног за рецензирање (контролу квалитета) програма КЕ у оквиру установе/удружења предлагача
Your answer
БИОГРАФИЈА АУТОРА ТЕСТА
(само за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре)
Име и презиме предавача:
Your answer
Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:
Your answer
Садашње звање:
Your answer
Избор у садашње звање:
MM
/
DD
/
YYYY
Број година радног искуства:
Your answer
Докторат
Докторат
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Магистеријум
Магистеријум
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Примаријат
Примаријат
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Академске специјалистичке студије
Академске специјалистичке студије
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Академске струковне студије
Академске струковне студије
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Ужа специјализација
Ужа специјализација
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Специјализација
Специјализација
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Факултет
Факултет
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)
Your answer
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе:
Your answer
Тренутно учешће на научним
Your answer
Усавршавања (до 150 речи):
Your answer
Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи)
Your answer
Датум:
MM
/
DD
/
YYYY
Потпис предавача:
Your answer
БИОГРАФИЈА АУТОРА ТЕСТА
(само за медицинске сестре и здравствене техничаре)
Име и презиме предавача:
Your answer
Назив институције у којој предавач ради са пуним радним временом:
Your answer
Садашње звање:
Your answer
Избор у садашње звање:
MM
/
DD
/
YYYY
Број година радног искуства:
Your answer
Постдипломске студије
Постдипломске студије
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Факултет
Факултет
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Висока здравствена школа струковних студија
Висока здравствена школа струковних студија
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Виша медицинска школа
Виша медицинска школа
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Средња школа
Средња школа
Ако је ДА, упишите годину
Your answer
Стручна спрема
Репрезентативне референце у последњих десет година (навести до 5 референци)
Your answer
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе:
Your answer
Тренутно учешће на научним
Your answer
Усавршавања (до 150 речи):
Your answer
Други подаци које сматрате релевантним (до 100 речи)
Your answer
Датум:
MM
/
DD
/
YYYY
Потпис предавача:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service