การรับการสนับสนุนปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน
ขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ต้องการให้ทีมงาน Admin School ไปช่วยปรับปรุงระบบเครือข่ายแจ้ง
หลักเกณฑ์
1.โรงเรียนทีขาดเเคลนอุปกรณ์ Network
2.โรงเรียนต้องเเนบผัง Networkเก่า ของโรงเรียน
ชื่อผู้ประสานงาน *
เบอร์ติดต่อ *
โรงเรียน *
เขียนเหตุผลที่ขอความอนุเคราะห์ *
รายการอุปกรณ์ที่มีอยู่ *
จำนวนงบประมาณที่สามารถสบทบได้ *
อุปกรณ์ที่อยากได้รับการสนับสนุน(ถ้ามี) *
ผู้รับผิดชอบโครงการในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย *
แผนผังระบบเครือข่ายเดิม *
Required
แผนผังส่วนระบบใหม่ (ออกแบบร่วมกัน กลุ่ม admin school)
โรงเรียนต้องสามารถออกใบอนุโมธนาบัตรหรือใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือขอบคุณ ให้กับผู้ที่บริจาคอุปกรณ์หรือผู้สนับสนุนเงินทุนในการปรับปรุงระบบเครือข่าย (ถ้ามี) *
Required
แนบไฟล์หนังสือขอความอนุเคราะ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service