Opnameformulier Holland Orkest Combinatie / Holland Symfonie Orkest
Wanneer u een audio/video opname wilt (laten) maken waarbij musici meespelen, gecontracteerd door Holland Orkest Combinatie (HOC), dient u altijd dit formulier in te vullen.

Vaak wordt er niet bij stil gestaan, dat niet alleen een koor, maar ook solisten en orkest op het podium een artistieke prestatie leveren, waar niet zomaar vrij over beschikt mag worden.
Dit opnameformulier dient volledig te worden ingevuld om Holland Orkest Combinatie c.q. het Holland Symfonie Orkest de mogelijkheid te bieden rechtsgeldigheid en verantwoordelijkheid voor bepaalde producties te achterhalen.
Opnamen voor eigen gebruik
Als er opnamen worden gemaakt voor eigen gebruik heeft HOC hiertegen meestal geen bezwaar (zie de voorwaarden hieronder). Als enige tegenprestatie vraagt HOC dan een kopie van de opname.
Deze opname kan gestuurd worden naar.: Ad Murck, Torenlaan 26, 3043 BS Rotterdam
Opname:
Naam van de concertzaal / kerk: *
vul hier de naam in van de concertzaal / kerk: waar de opname plaatsvindt
Adres van de concertzaal / kerk: *
Postcode en plaats van de concertzaal / kerk: *
Datum van de opname *
Koor:
Naam van het koor *
Naam van de invuller *
Functie in het koorbestuur van de invuller *
e-mailadres van de invuller *
Uitgevoerde werken: *
Solisten:
Aard van de opname: *
Meerdere selecties mogelijk
Required
De opname is in het bezit van:
Naam: *
e-mailadres *
Voorwaarden
* Doorgaans wordt toestemming verleend om opnamen voor eigen gebruik, alsook voor ideële doelstellingen als ziekenomroep en kerktelefoon te maken, onder voorwaarde dat noch het orkest noch de orkestinspectie hinder ondervindt van opname-apparatuur en/of belichting.
* Het maken van opnamen voor andere dan hierboven vermelde doeleinden is aan strikte voorwaarden gebonden. Hierover dient vooraf overleg plaats te vinden met HOC. U kunt een e-mail sturen naar: hoc@hollandorkestcombinatie.nl
* In verband met de behartiging van de belangen van alle medewerkende musici behoudt HOC zich te allen tijde het recht voor om gebruik van opnamen, en/of vermenigvuldiging hiervan, te verbieden.

* Indien er geluidsopnamen worden gemaakt met het oogmerk om hiervan een CD uit te brengen, of om de opname op enige andere wijze te vermenigvuldigen, dienen de rechten van de musici te worden afgekocht. Het tarief hiervoor bedraagt tenminste € 3,— per minuut per musicus, als toeslag op het normale honorarium.

* Beeldopnamen die voor zendgemachtigden worden gemaakt zullen altijd onderwerp van vrije onderhandeling met de musici zijn.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Holland Orkest Combinatie.