PENRITE CLASSIC CUP™

Vyrazili jsme do Vysokého Mýta, tam nás najdete, přihlašování na Penrite Classic Cup 26.8.2016 touto cestou není již aktivní.