----------------- HuCER 2018 ---------------- Jelentkezési lap / Application Form
2018. május 24-25.
Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár
Jelentkezési határidő: 2018. április 15.
Kérdés esetén információk: info@hera.org.hu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24-25. May 2018.
János Kodolányi University of Applied Sciences, Székesfehérvár, Hungary
Application deadline: 15. April 2018.
More information in case of question: info@hera.org.hu
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Név /Name *
Postacím / Postal address *
E-mail cím / E-mail address *
Munkahely neve / Name of workplace *
Munkahely címe / Address of workplace *
HERA tag? / Are you a member of HERA? *
A konferencián / At the conference *
Egy előadó max. 2 előadással + 1 poszterbemutatóval regisztrálhat. Amennyiben előadást kíván tartani, nevezze meg előadása adatait! / Each participant can register with max. 2 lectures and 1 poster presentation. If you wish to give a presentation, please specify its details.
Első választott témakör, amelyben előadást szeretnék tartani / Selected topic in which I would like to give my first presentation
Első előadás címe / Title of first lecture
Első előadás nyelve / Language of first lecture
Clear selection
Első előadás társszerzői (amennyiben van) / Co-author(s) of first lecture (if any)  
Ha a társszerző(k) a konferencián is részt vesz(nek), külön regisztrációt kérünk benyújtani!  / If the co-author(s) also would like to participate in the conference, please submit a separate registration.
Első előadás kulcsszavai (3-5 kulcsszó) / Keywords of first lecture (3-5 keywords)
Első előadás absztraktja / Abstract of first lecture
Max. 1500 karakter, részei: 1. A  témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása. 2. A kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége. 3. A kutatási módszer helytállósága. 4. A kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége. 5. A kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége. 6. Egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás. 7. A hivatkozott irodalom pontos felsorolása. / Max. 1500 characters with the following parts: 1. Justification of the topic selection, the elaboration of the theoretical framework of the research, presenting the research history. 2. Precise definition of the purpose of the research, the novelty of the research questions/hypotheses. 3. The relevance of the research method. 4. The rationality and novelty of the research results. 5. The theoretical and practical significance of the research. 6. Clear and language-correct wording. 7. An exact list of the reference literature.
Második választott témakör, amelyben előadást szeretnék tartani / Selected topic in which I would like to give my second presentation
Második előadás címe / Title of second lecture
Második előadás nyelve / Language of second lecture
Clear selection
Második előadás társszerzői (amennyiben van) / Co-author(s) of second lecture (if any)
Ha a társszerző(k) a konferencián is részt vesz(nek), külön regisztrációt kérünk benyújtani! / If the co-author(s) also would like to participate in the conference, please submit a separate registration.
Második előadás kulcsszavai (3-5 kulcsszó) / Keywords of second lecture ( 3-5 keywords)
Második előadás absztraktja / Abstract of second lecture
Max. 1500 karakter, részei: 1. A  témaválasztás indoklása, a kutatás elméleti kereteinek kidolgozottsága, a kutatási előzmények bemutatása. 2. A kutatás céljának pontos meghatározása, a kutatási kérdések/hipotézisek újszerűsége. 3. A kutatási módszer helytállósága. 4. A kutatási eredmények megalapozottsága, újszerűsége. 5. A kutatás elméleti, gyakorlati jelentősége. 6. Egyértelmű, világos és nyelvileg helyes megfogalmazás. 7. A hivatkozott irodalom pontos felsorolása. / Max. 1500 characters with the following parts: 1. Justification of the topic selection, the elaboration of the theoretical framework of the research, presenting the research history. 2. Precise definition of the purpose of the research, the novelty of the research questions/hypotheses. 3. The relevance of the research method. 4. The rationality and novelty of the research results. 5. The theoretical and practical significance of the research. 6. Clear and language-correct wording. 7. An exact list of the reference literature.
Egy előadó max. 2 előadással + 1 poszterbemutatóval regisztrálhat. Amennyiben poszterbemutatót kíván tartani, nevezze meg adatait! / Each participant can register with max. 2 lectures and 1 poster presentation. If you wish to give a poster presentation, please specify its details.
Választott témakör, amelyben poszterbemutatót szeretnék tartani / Selected topic in wich I would like to give my poster presentation
Poszterbemutató címe / Title of poster presentation
Poszterbemutató nyelve / Language of poster presentation
Clear selection
Poszterbemutató társszerzői (amennyiben van) / Co-author(s) of poster presentation (if any)
Ha a társszerző(k) a konferencián is részt vesz(nek), külön regisztrációt kérünk benyújtani! / If the co-author(s) also would like to participate in the conference, please submit a separate registration.
Poszterbemutató kulcsszavai (3-5 kulcsszó) / Keywords of poster presentation (3-5 keywords)
Poszterbemutató absztraktja / Abstract of poster presentation
Max. 1500 karakter: kutatás célja, módszerei, főbb eredményei. /  Max. 1500 characters: research aims, methods, main results.
A szekcióüléseken laptopot és projektort biztosítunk, egyéb igényét itt jelezheti / During the sessions we provide laptops and projectors for our lecturers. Other requests can be made here
Részvételi díj / Participation fee *
A részvételi díj tartalmazza a szakmai programot, az étkezéseket, valamint támogató lektori vélemény esetén a tanulmány megjelenését kötetben vagy folyóiratban. (Az útiköltséget és a szállásköltséget nem tartalmazza!) / Participation fee includes the professional program, meals and the publishing of your paper in a volume or in a journal if it is supported by editorial opinion. (Travel expenses and accommodation costs are not included.)
Számlázási cím / Billing address
Szervezet neve, település, irányítószám, utca, házszám, szükség esetén egyéb adatok. / Institution name, settlement, zip code, street, house number, other data if necessary.
Számla postázási címe / Mailing address of the invoice
Postai címzett neve, település, irányítószám, utca, házszám, szükség esetén egyéb adatok. / Name, settlement, zip code, street, house number, other datas if needed.
A regisztrációs adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a konferencia részvételi díját a helyszínen, készpénzben fizesse be, átutalásos számlát 10 főnél nagyobb együttes számlázás esetén kérjenek. Ha a részvételi díjról nem kér számlát, nyugtát kap a befizetéséről.  

Please pay the participation fee on the site in cash in order to help the registration administration process. Transfer invoice could be requiered for billing more than 10 people. If you do not need an invoice, you will get a receipt from your payment.
Köszönjük jelentkezését! / Thank you for your application
A további információkat, köztük az előadás elfogadásáról szóló értesítést május 10-ig e-mailben küldjük el a jelentkezőknek.

Further information, including notification of the acceptance of the presentaion (if any) will be sent to appliciants by e-mail until 10 May.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy