REGISTRACIJSKI OBRAZAC / REGISTRATION FORM
Kontakt / Contact
zagreb.kingsofstyle@gmail.com / 00385 91 111 0 550
Email address *
Na navedenu mail adresu ćete zaprimiti sažetak registracije i link na prijavnicu. / You will receive a registration summary and a link to the application form at the provided email address.
Obavijest o privatnosti / Privacy notice
Hrvatski
Kako biste osigurali prijavu na Festival urbanog plesa “Kings of Style” potrebni su vaši osobni podaci. Festival urbanog plesa “Kings of Style” brine o vašoj privatnosti i cilj je osigurati da se informacije koje se o vama prikupljaju i čuvaju obrađuju na transparentan način. Sa svim vašim osobnim podacima koje Festival urbanog plesa “Kings of Style” prikuplja, čuva ili ih na drugi način obrađuje postupa se u cijelosti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, odnosno u skladu s nekom od valjanih pravnih osnova prikupljanja. Podaci se ne ustupaju trećim osobama, već isključivo koriste za potrebe Festivala urbanog plesa “Kings of Style”. Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe kojima su vaši osobni podaci potrebni za ispunjavanje prijave, a kako bi vama mogli pružiti uslugu i kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje sustava.

U slučaju sumnje na bilo kakav slučaj zlouporabe ili neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima, molimo vas da o tome obavijestite Festival urbanog plesa “Kings of Style” bez odgode. Kada vaši podaci više ne budu potrebni, Festival urbanog plesa “Kings of Style” će vaše osobne podatke izbrisati iz sustava, a fizičke kopije uništiti.

English
For your application to the Kings of Style urban dance festival to be accepted, your personal information is required. The Kings of Style urban dance festival takes care of your privacy and ensures that the collected and recorded information is processed in a transparent way. All of your personal information that is collected, maintained or processed in any way by the Kings of Style urban dance festival is treated entirely in accordance with the General Data Protection Regulation or in accordance with any valid legal basis for data collection. Your personal data is not given to third parties and is used exclusively for the Kings of Style urban dance festival's needs. Access to your personal information is provided exclusively to authorized persons who require the information to complete the application, provide the service and ensure an unobstructed workflow of the system.

If you suspect any misuse or unauthorized access to your personal information, please notify the Kings of Style urban dance festival with no delay. When your data is no longer needed, Kings of Style urban dance festival will erase your personal information from the system and physical copies will be destroyed.

*
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service